پنجشنبه 22 مهر: درسنامه آزمون 23 مهر - هفتم، هشتم و نهم

دفترچه درسنامه آزمون 23 مهر - هفتم، هشتم و نهم مشاهده در لینک بالا...

پنجشنبه 22 مهر: درسنامه آزمون 23 مهر - هفتم، هشتم و نهم

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه درسنامه برای آزمون 23 مهر برای مقاطع هفتم، هشتم و نهم می باشند.

 

اعضای هیأت تحریریه و گردآورندگان 
مقطع
عیار علمی
هفتم
فاطمه نیستانی نایینی - مسئول دفترچه درسنامه هفتم
فاطمه صادقی - رتبه 341 سال 1400
نجمه هاشمی پور - رتبه 451 سال 1400
محدثه عمادی - رتبه 246 سال 1399
سپهر فرزانه - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
هشتم
فاطمه نوبخت - کارشناسی ارشد شیمی
فاطمه صادقی - رتبه 341 سال 1400
نجمه هاشمی پور - رتبه 451 سال 1400
محدثه عمادی - رتبه 246 سال 1399
سپهر فرزانه - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نهم
جواد احمدی شعار - دکترای شیمی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید اصفهانی - مدال نقره‌ی المپیاد ادبی
سارا معصوم زاده - رتبه 32 منطقه 2 سال 1400
هانیه رمدانی - رتبه 115 منطقه 2 سال 1399
محمد رستمی - رتبه 63 منطقه 2 سال 1400
رمضان عباسی - کارشناسی ریاضی دانشگاه خوارزمی و دبیر مدارس تیزهوشان

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )