پنجشنبه 22 مهر: درسنامه آزمون 23 مهر - دبستان

دفترچه درسنامه آزمون 23 مهر - دبستان مشاهده در لینک بالا...

پنجشنبه 22 مهر: درسنامه آزمون 23 مهر - دبستان

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه های درسنامه آزمون 23 مهر می باشند. 

اعضای هیأت تحریریه و گردآورندگان
مقطع
عیار علمی
دوم دبستان
امیرحسین چمنی راد - رتبه 25 سال 1400
رضا شکفته - رتبه 400 سال 1399
سهیلا چهره نگار - رتبه 200 سال 1385
سوم دبستان
مریم موسی زادگان - کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین چمنی راد - رتبه 25 سال 1400
بهنام شاهنی - رتبه 813 منطقه 2 سال 1395
فریده حیدر قره شیران - کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه تربیت معلم
سامان ملک احمدی - رتبه 300 سال 1399
چهارم دبستان
مریم موسی زادگان - کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین چمنی راد - رتبه 25 سال 1400
بهنام شاهنی - رتبه 813 منطقه 2 سال 1395
فریده حیدر قره شیران - کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه تربیت معلم
مجتبی مجاهدی - دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
پنجم دبستان
فاطمه حلاجیان - رتبه 512 منطقه 3 سال 1399
صالح احصایی - رتبه 910 سال 1393
زهرا یوسفی - رتبه 353 سال1395
فائزه کاووسی - رتبه 89 سال 1395
ششم دبستان
فاطمه حلاجیان - رتبه 512 منطقه 3 سال 1399
صالح احصایی - رتبه 910 سال 1393
زهرا یوسفی - رتبه 353 سال1395
فائزه کاووسی - رتبه 89 سال 1395
زهرا محمدباقری - طلای المپیاد ادبی


برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )