این کتاب، یک سال همراه شماست:کتاب زرد ویژه کنکور1401منتشر شد

دوازدهمی‌های تجربی، انسانی و ریاضی: کتاب زرد 12 کنکور ویژه کنکور 1401 منتشر شد:

این کتاب، یک سال همراه شماست:کتاب زرد ویژه کنکور1401منتشر شد

دوازدهمی های تجربی، انسانی و ریاضی:

کتاب زرد 12 کنکور ویژه کنکور 1401 منتشر شد:


کتاب زرد 12 کنکور تجربی شامل چه مطالبی است؟

این کتاب شامل تمام سؤالاتی است که از کنکورهای نظام جدید، نیاز دارید:

6 دوره کنکور تجربی داخل و خارج از کشور سال های 1398 تا 1400

6 دوره کنکور ریاضی داخل و خارج از کشور سال های 1398 تا 1400 (درس های عمومی + فیزیک + شیمی)

(سؤال های زیست، ریاضی و زمین شناسی در 6 دوره دوم، از کنکورهای گذشته و آزمون های کانون انتخاب شده است.)


کتاب زرد 12 کنکور انسانی شامل چه مطالبی است؟

این کتاب شامل تمام سؤالاتی است که از کنکورهای نظام جدید، نیاز دارید:

12 دوره کنکور عمومی سال های 1398 تا 1400

6 دوره کنکور اختصاصی انسانی داخل و خارج از کشور سال های 1398 تا 1400 

6 دوره آزمون اختصاصی انسانی شبیه سازی شده منطبق بر بودجه بندی کنکور سراسری (گزینش شده از کنکورهای گذشته و آزمون های کانون)


کتاب زرد 12 کنکور ریاضی شامل چه مطالبی است؟

این کتاب شامل تمام سؤالاتی است که از کنکورهای نظام جدید، نیاز دارید:

6 دوره کنکور ریاضی داخل و خارج از کشور سال های 1398 تا 1400

6 دوره کنکور تجربی داخل و خارج از کشور سال های 1398 تا 1400 (درس های عمومی + فیزیک + شیمی)

(سؤال های ریاضی و فیزیک در 6 دوره دوم، از کنکورهای گذشته و آزمون های کانون انتخاب شده است.)

 

چطور از کتاب زرد استفاده کنیم؟

کتاب زرد، یک سال همراه شماست:

* در ابتدای سال می توانید کتاب زرد را  امتحان دهید تا:

الف) نقاط قوت و ضعف خود را در دروس مختلف تشخیص دهید. 

ب) گرایش ها و رویکردهای جدید کنکور سراسری و تیپ های سؤال را بشناسید. (مثلاً بودجه بندی هر مبحث از کتاب درسی چه تغییری کرده است، تعداد سؤالات شمارشی چه تغییری کرده است، تعداد سؤالات از شکل های کتاب درسی کم یا زیاد شده است و.... )

ج) با توجه به دو نکته بالا، روش مطالعه و تعادل مطالعاتی خود را در هر درس مشخص و تنظیم کنید. (مثلاً بر روی چه مباحثی زمان بیشتری بگذارید، سؤالات شمارشی کمتر یا بیشتری را تمرین کنید، به شکل ها توجه بیشتری کنید و ...)

** در آزمون های جمع بندی در آذرماه، دی ماه و دوران طلایی نوروز دوباره کتاب زرد را امتحان دهید.

*** در دوران جمع بندی پایان سال (دو ماه قبل از کنکور) با روش سه روز یک بار این 12 مجموعه را امتحان دهید.

3/25/2023 11:05:03 PM