تورم_اقتصاد دهم_مهدی ضیایی

حل تست اقتصاد مربوط به مبحث محاسبه تورم و افزایش قیمت‌ها توسط مهدی ضیایی

تورم_اقتصاد دهم_مهدی ضیایی

ویدیو پایین مربوط به حل تست اقتصاد از مبحث محاسبه تورم و افزایش قیمت‌ها است که توسط مهدی ضیایی رتبه یک کنکور سراسری سال ۹۹، دانشجوی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان تهیه شده است.

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )