جهان‌های اجتماعی_جامعه شناسی دهم_مریم توحیدی

خلاصه درسنامه جهان‌های اجتماعی_جامعه شناسی دهم_مریم توحیدی

جهان‌های اجتماعی_جامعه شناسی دهم_مریم توحیدی

خلاصه نکات مبحث جهان های اجتماعی _جامعه شناسی پایه دهم_منطبق با آزمون 9 مهر

نویسنده:مریم توحیدی،رتبه 145 منطقه دو کنکور انسانی و دانشجوی روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی تهران


جهان واژه‌ای است که معمولا برای اشاره به مجموعه‌های بزرگ به کار می‌رود.
مجموعه پدیده های اجتماعی نیز،جهان اجتماعی را شکل می‌دهند.

📌📌📌نکات مربوط به جهان اجتماعی:

●جهان اجتماعی اجزا و عناصر مختلفی دارد که به یکدیگر وابسته‌اند و هرکدام نیازهای دیگری را تامین می‌کنند.

●نظم از ویژگی‌های مهم جهان اجتماعی است.

●عضویت در جهان‌اجتماعی و نظم میان آن با اراده و آگاهی انسانها تعریف می‌شود و با قرارداد آنها بوجود می‌آید.(اعتباری)

●جهان اجتماعی از طریق انتقال فرهنگ خود به نسل‌های بعدی تداوم و استمرار می‌یابد.

●فرهنگ از طریق آموزش و تعلیم و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

🔹🔹گستره جهان اجتماعی

●پدیده های طبیعی و ماوراطبیعی به واسطه‌ی رابطه با زندگی اجتماعی انسان، میتوانند وارد گستره جهان اجتماعی شوند.
● پدیده‌های طبیعی و ماوراطبیعی،تاثیرات تعیین‌کننده‌ای در کنشهای اجتماعی انسانها دارند و انسانها به واسطه‌ی برخورد با این پدیده‌ها،قواعدخاصی وضع میکنند.

اجزای جهان اجتماعی

🔹جهان اجتماعی بر اساس دو معیار تقسیم‌بندی میگردد:

۱.اندازه و دامنه:
پدیده های اجتماعی را می‌توان براساس اندازه و دامنه از یکدیگر تفکیک کرد.

خرد،میانه،کلان

📌نکته:
میزان اثرگذاری ما بر پدیده‌های اجتماعی خرد،بیشتر و بر پدیده‌های اجتماعی کلان،کمتر است،
اما بر عکس،میزان اثرپذیری ما از پدیده‌های خرد،کمتر و از پدیده‌های کلان،بیشتر است.

۲.ابعاد ذهنی و عینی:
ذهنی(غیرمحسوس)،میانه،عینی(محسوس)

📌📌نکته:
تمام پدیده‌های اجتماعی،هویتی معنایی و ذهنی دارند.
تمام پدیده‌های اجتماعی،لزوما بعد محسوس و عینی ندارند.

لایه ‌های جهان اجتماعی

در جهان‌ اجتماعی همه پدیده‌های اجتماعی،ارزش و اهمیت یکسانی ندارند،برخی تاثیر حیاتی و تعیین‌کننده برای بقای جهان‌اجتماعی دارند و در مقابل برخی از پدیده‌های اجتماعی هم هستند که اهمیت کمتری دارند.

🔹لایه‌های سطحی:

نمادها و هنجارها
●نقش حیاتی و اساسی ندارند.
●امکان تغییر بیشتری دارند.
●به آسانی تغییر میکنند.
●می‌توانند حذف شوند.


🔹لایه‌های عمیق و بنیادین:

ارزش‌ها و عقاید
●تاثیر تعیین کننده و همه‌جانبه و فراگیر.
●امکان تغییر کمتری دارند.
●به دشواری تغییر میکنند.
●به دشواری حذف میشوند.

💠💠عمیق ترین لایه‌ جهان‌اجتماعی،عقاید کلانی هستند که بر ارزشهای اجتماعی تاثیر می گذارند.


نهادهای اجتماعی
مجموعه ای از عقاید،ارزشها،هنجارها و نمادهایی است که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا میکند.
📌نهادهای اجتماعی در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند،ولی انواع و اشکال آنها متفاوت است.

منبع :

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )