حماسه و اسطوره - خلاقیت نمایشی -درسنامه - هنر

در این مطلب به بررسی درسنامه حماسه و اسطوره ، مهم تترین نکات و بررسی ان در نقاط مختلف در درس خلاقیت نمایشی پرداخته ایم. نویسنده گلشن اسکندری

حماسه و اسطوره - خلاقیت نمایشی -درسنامه  - هنر

درسنامه حماسه و اسطوره - خلاقیت نمایشی

اسطوره( Epic ) و حماسه ( Myth )

ويژگي هاي اسطوره : منظوم هستند

شخصيت ها اغلب نيروهاي طبيعي و خدايان هستند و انسانها در آن جايي ندارند و داراي حال و هوايي معنوي هستند چون بخش اعظم آن درباره آفرينش جهان و انسان است.

اسطوره توجيه انسان بدوي براي پديده هاي پيرامون خويش است.


مشهورترين اسطوره هاي جهان


اسطوره تيامات : در وصف آفرينش جهان است. درباره تيامات نخستين مادر عالم و آپسو نخستين پدر عالم است. اسطوره تيامات متعلق به بين النهرين (سومر) است.

اساطير ايراني : اساطير پرستش طبيعت : مهر يا ميترا (الهه خورشيد) و ناهيد يا آناهيتا الهه آب و آذر خداي آتش و روشنايي - بهرام در اساطير ايراني خداي جنگ و پيروزي-چيستا الهه خرد و فرزانگي-سروش خداي فرمان برداري و نظم

است.

اساطير يوناني : يونانيان به پرستش خدايان بسيار به جاي يك خدا معتقد بودند. خدايان يوناني مانند خداي يكتا داراي كمال نبودند به يكديگر حسودي ميكردند و انتقام ميگرفتند و عاشق ميشدند.يوناني ها انسان را در برابر تقدير ناتوان می دانستند. مساله تقدير در نمايشنامه هاي يوناني مهم است.هر خداي يوناني مظهر يكي از نيروهاي طبيعت و صفت انساني است.

زئوس : خداي خدايان 

آفروديت : الهه عشق

آتنا : الهه خرد

 آرتميس : الهه مهتاب و شكار

آپولون : خداي خورشيد 

هادس : خداي جهنم

پرسيفون : الهه جهنم 

ديونيزوس : خداي شراب و انگور و مستي و شور و ديوانگحماسه


حماسه در لغت به معناي شجاعت و دلاوري است. به طور كلي حماسه ها منظوم هستند اما حماسه هايي منثور هم داريم مانند : شاهنامه ابو منصوري به نثر شاهنامه فردوسي به شعر

عنصر اغراق در ساختار خماسه نهفته است. حماسه داراي وجه فانتزي تخيلي مي باشد. در حماسه زنان حضوري كم رنگ دارند و عنصري فرعي در طرح داستان هستند. در كل دنياي حماسه دنيايي مردانه است.

Epic ويژگي هاي حماسه

*شخصيت محوري در حماسه زن نيست (مرد ها هستند)

*حماسه همچون اسطوره منظوم است ( قرابت با اسطوره )

*اغراق عنصري مهم است در حماسه

*زبان حماسه فاخر و باشكوه است

*  به شرح پهلواني جنگجويان مي پردازد

*حيوانات جايگاه خاصي دارند(سيمرغ و اژدها)


مشهورترين حماسه هاي جهان :


حماسه گيل گمش (سومر) : قديمي ترين حماسه جهان است و متعلق به تمدن بين النهرين (سومر) است. اين حماسه به شرح پيروزي هاي گيل گمش نيمه خدا مي پردازد.

شاهنامه فردوسي : از سه بخش تاريخي و حماسي و اسطوره اي تشكيل شده است. شاهنامه فردوسي از منابع مهم پرده خواني و نقالي ايراني به شمار مي آيد.

حماسه مهابهاراتا : بلند ترين منظومه حماسي جهان است كه توسط وياساي هندي نوشته شده است. داستان نبرد بر حكومت هند و نيروهاي خير و شر است.

حماسه رامايانا : منظومه اي حماسي از والميكي است. داستان درباره راما و سيتا است.

حماسه ايلياد : موضوع اين حماسه شرح دلاوري هاي اشيل در جنگ ترواست.

حماسه اديسه : ادامه ماجراهاي حماسه ايلياد پس از كشته شدن اشيل توسط تروايي هاست.

حماسه انئيد : اين حماسه رومي است و سروده ويرژيل شاعر مشهور رومي است. تحت تاثير حماسه هاي ايلياد و اديسه نوشته شده است. اينجا قهرمان يعني انئيد با اشيل مقايسه ميشود.

حماسه زيگفريد : اين حماسه آلماني است و مربوط به اژدها كشي است. زيگفريد همچون اسفنديار رويين تن بوده است.منبع : كتاب خلاقيت نمايشي سبز قلم چي

نویسنده گلشن اسكندري دانشجوي سينما دانشگاه هنر تهران

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )