پاسخ گیاهان به محرک‌ها - نکات متن و تصاویر -هاجر سلیمانی

در این جزوه مطالب فصل نهم زیست یازدهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها ) توسط هاجر سلیمانی بررسی شده است .

پاسخ گیاهان به محرک‌ها - نکات متن و تصاویر -هاجر سلیمانی

سلام

در این جزوه نکات متن و تصاویر فصل نهم زیست یازدهم ( پاسخ گیاهان به محرک ها ) بررسی شده است .


هاجر سلیمانی - رتبه ی 84 کنکور تجربی 1400 


شناسنامه ی فصل :این فصل از فصل های متوسط کنکور است که حاوی نکات حفظی ریز و بسیاری است که تنها با تست زنی و دوره ی بسیار می توان به تسلط مناسبی بر آن ها رسید . بیشتر تست های این فصل به صورت ترکیبی با فصل های دیگر گیاهی می باشند بنابراین اگر می خواهید درصد تست های مهم ترکیبی گیاهی را از دست ندید؛ باید روی این فصل تسلط داشته باشید .

تعداد تست ها در سال های اخیر : در هر سه کنکور اخیر ؛ از این فصل تنها یک تست مستقیم طراحی شده است ولی در تست های ترکیبی از حفظیات این فصل استفاده شده است .


جمع بندی تنظیم کننده های رشد با نمودار درختی : ( صفحه ی 3 جزوه )نکاتی مربوط به اکسین : ( صفحه ی 7 جزوه )

اکسین نام ((مجموعه ای)) ترکیبات با خواص متفاوت است . 

اکسین با اثر بر دیواره ی سلولی موجب افزایش رشد طولی می شود ( بنابراین باعث تقسیم سلولی نمی شود ) ولی می تواند موجب تقسیمات سلولی بی رویه در انسان شود که منجر به سرطان می گردند .

یاخته های سرلادی گیاه به مقدار کم سیتوکینین تولید می کنند اما اکسین تولید نمی کنند.دقت کنید برای ریشه زایی حضور هردو هورمون ضروری است(اکسین با غلظت بیشتر).پس باتوجه به اینکه قلمه خودش اندکی سیتوکینین دارد نیازی به افزودن آن برای ریشه زایی نیست .

با قرار گرفتن ساقه دربرابر نور همه جانبه اکسین به صورت طولی حرکت میکند.در نور یک جانبه هم به صورت طولی و هم به صورت عرضی. 


جمع بندی سازوکارهای دفاعی گیاه با کمک جدول : ( صفحه ی 15 جزوه )دوستان عزیزم  ما تصمیم گرفتیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با هم بیشتر کنیم و قدم به قدم کنارتون باشیم، صفحه ی اینستاگرام متا رو بسازیم و همراهتون باشیم.


پیج رتبه برتر های کانونبرای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )