شنبه 27 اسفند فلسفه و منطق برای(دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

امروز شنبه، روز درس‌های فلسفه، منطق برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

شنبه 27 اسفند فلسفه و منطق برای(دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی درس فلسفه و منطق، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.فلسفه و منطق یازدهم

ریشه و شاخه فلسفه - فلسفه یازدهم - نکات درسی - مهرشاد ایمانی

چیستی فلسفه - فلسفه یازدهم - نکات درسی - مهرشاد ایمانی نسب

فلسفه و زندگی - فلسفه یازدهم - نکات درسی - مهرشاد ایمانی نسب


منطق دهم

مفهوم و مصداق - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

لفظ و معنا - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

منطق،ترازوی اندیشه - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی3/23/2023 8:59:38 PM