شنبه 28 آبان فلسفه و منطق برای(دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

امروز شنبه، روز درس‌های فلسفه، منطق برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

شنبه 28 آبان فلسفه و منطق برای(دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی درس فلسفه و منطق، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


فلسفه و منطق دوازدهم

فلسفه و منطق - درس‌نامه آزمون 4 آذر - نویسنده: محسن رحمانی

کدام تصویر از جهان-فلسفه دوازدهم-نکات درسی-مهرشاد ایمانی نسب


فلسفه و منطق یازدهم

نگاهی به تاریخچه معرفت-فلسفه یازدهم-درسنامه وتست-مهرشاد ایمانی

ابزارهای شناخت - فلسفه یازدهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی

آغاز تاریخی فلسفه-یازدهم انسانی-درسنامه-محمد حسین حسینی


منطق دهم

احکام قضایا - منطق - درسنامه و تست کنکوری - مهرشاد ایمانی نسب

روزدرس - منطق - دهم انسانی - 4 آذر- امیرحسین کاروین11/29/2022 4:32:09 AM