اهمیت ارزیابی با آزمون ساز پلکان

برگزاری یک آزمون و ارزیابی آن هم برای آزمون دهنده و هم آزمون گیرنده از اهمیت بالایی برخوردار است. با آزمون ساز پلکان سریع و آسان امتحان خود را طراحی کنید.

اهمیت ارزیابی با آزمون ساز پلکان

برگزاری یک آزمون و ارزیابی آزمون هم برای آزمون‌ دهنده و هم آزمون گیرنده از اهمیت بالایی برخوردار است. آزمون ‌دهنده به میزان آموخته‌ها و سطح آموزشی خود و نکات ضعف و قوت خویش پی می‌برد و آموزش‌دهنده نیز با بررسی جواب‌های آزمون به نحوه‌ی آموزش خود، نقاط ضعف و قوت نحوه‌ی تدریس و همچنین به میزان توانایی‌های دانش‌آموزان خود پی می‌برد و در صورت نیاز دست به تغییرات مهمی می‌زند.

با استفاده از آزمون ساز آنلاین پلکان به سادگی و سریع آزمون طراحی کنید و به صورت آنلاین و یا حضوری برگزار کنید. برای برگزاری حضوری امتحان طراحی شده امکان شخصی سازی برگه امتحانی از جمله لوگو، قالب برگه و نوع فونت در این آزمون ساز آنلاین در نظر گرفته شده است.

در واقع این سنجش می‌تواند آثار مثبتی برای افراد داشته باشد. آزمون‌ها می‌توانند توسط ابزارهای مختلف و نوع و مدل‌های مختلف برگزار شوند و آثار و نتایج متفاوتی را ارائه دهند.

3/21/2023 10:56:13 AM