مرجعیت و ولایت فقیه- دینی یازدهم-درسنامه-فائزه کریمی

مرجعیت و ولایت فقیه- دینی یازدهم-درسنامه-فائزه کریمی- با بودجه بندی آزمون

مرجعیت و ولایت فقیه- دینی یازدهم-درسنامه-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


درس دهم :

* علل ضرورت تداوم مرجعیت دینی و ولایت و رهبری در عصر غیبت : 1) اگر مرجعیت دینی ادامه نیابد ، مردم با وظایف خود آشنا نمیشوند و نمیتوانند به آن وظایف عمل کنند. 2) اگر ولایت ظاهری ادامه نیابد ، نمیتوان احکام اجتماعی اسلام را که نیازمند مدیریت و پشتوانة حکومتی ست در جامعه به اجرا در آورد.

- راهکار های پیامبر و امامان (ع) در زمان خود : تربیت دانشمندان و اعزام آنان به نقاط مختلف.

* تفقه : به معنای تلاش برای کسب معرفت عمیق است.

* فقیه : افرادی که به معرفت عمیق در دین میرسند و میتوانند قوانین و احکام اسلام را از قرآن و روایات به دست آورند.

* مسلمانان نه تنها در احکام فردی بلکه در مسائل اجتماعی نیز باید به فقیه مراجعه کنند (احادیث و روایاتی از پیامبر و امام زمان راجع به این مسئله وجود دارد.)

- تقلید : مراجعه به فقیهان برای آموزش احکام دین (یک کار عقلانی ست)

* در عصر غیبت : 1) مرجعیت دینی به صورت مرجعیت فقیه و 2) ولایت ظاهری به صورت ولایت فقیه ادامه میابد.

- ولی فقیه : فقیهی که توانایی سرپرستی و ولایت بر جامعه را دارد.

- شرایط مرجع فقیه : 1) باتقوا باشد. 2) عادل باشد. 3) اعلم باشد. 4) زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز به دست آورد.

- راه های شناخت مرجع تقلید : 1) از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد بپرسیم. 2) یکی از فقیهان در میان اهل علم آنچنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه ، واجد الشرایط است.

* شرایط ولی فقیه : 1) با تقوا باشد. 2) عادل باشد. 3) زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز به دست آورد. 4) مدیر و مدبر باشد و بتواند جامعه را در شرایط پیچیدة جهانی رهبری کند. 5) شجاعت و قدرت روحی داشته باشد و بدون ترس و واهمه در برابر دشمنان بایستد. 6) در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدید ها بایستد و پایداری کند.

- انتخاب ولی فقیه : مثل انتخاب مرجع تقلید نیست چون در غیر این صورت ، هرج و مرج به وجود می آید ؛ انتخاب ولی فقیه باید به صورت دسته جمعی باشد.

بر اساس قانون اساسی ، مردم نمایندگان خبرة خود را انتخاب میکنند و آن خبرگان از میان فقها کسی را که شایسته تر است به جامعه اعلام میکنند.

* وظایف رهبر : 1) تلاش برای اجرای احکام و اجرای دستورات الهی در جامعه. 2) حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان. 3) تصمیم گیری بر اساس مشورت. 4) ساده زیستی.

* وظایف مردم در برابر رهبری : 1) وحدت و همبستگی اجتماعی. 2) استقامت و پایداری در برابر مشکلات. 3) افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی. 4) مشارکت در نظارت همگانی. 5) اولویت دادن به اهداف اجتماعی.

فائزه کریمی
ارسال شده توسط : فائزه کریمی
6/9/2023 5:16:47 AM
Menu