گفتگو با عرفان کرپه - رتبه 3 کشوری - کنکور تجربی 1400

گفتگو با عرفان کرپه - رتبه 3 کشوری - کنکور تجربی 1400 قهرمان پیوستگی در آزمون‌های کانون قلمچی

گفتگو با عرفان کرپه - رتبه 3 کشوری - کنکور تجربی 1400


نام و نام خانوادگی : عرفان کرپه
نام شهر : بندر ترکمن
رشته : تجربی
میانگین تراز : 7138
منطقه کنکور  : منطقه 3
 تعداد آزمون ها : 38 آزمون
تعداد سال های حضور در کانون : 1 سال ( دوازدهم ) 
نام پشتیبان : میرعماد میرقربان زاده


مشاهده صفحه شخصی عرفان کرپه
شرکت در آزمون های کانون


 از چه زمانی وارد کانون شدید و در چه پایه‌هایی در آزمون‌های کانون شرکت کردید دلیل آن چه بود؟ 

به مدت یک سال از طریق دوستان و آشنایان و با مشورت خانواده وارد کانون شدم و در 38 آزمون برنامه ای کانون شرکت کردم.


دلیل حضور مداوم و پیوستگی شما در آزمون هاي کانون چه بود؟ مهم ترین ویژگـی آزمـون هـا از نظـر شـما چیست؟

خودم را با دیگران مقایسه کردم و همین باعث دلیل حضور من در آزمونها شد. در هیچ آزمونی غیبت نداشتم . آنلاین بودن آزمونها تاثیری نداشت، فقط در خانه با فراهم کردن شرایط مشابه به آزمونهای حضوری در آزمون ها شرکت می کردم و همواره با مدیریت زمان در پردازش اول قرار می گرفتم.


شرایط کرونا و آنلاین بودن آزمون ها، تاثیري در نحوه شرکت و آزمون دادن شما گذاشته بود؟ شما چگونـه در آزمون شرکت می کردید و خود را مدیریت می کردید؟ آیا در پردازش اول قرار می گرفتید؟ 

آزمون های آنلاین به جز مقوله حفظ سلامت آزمون تفاوتی با آزمون حضوری نداشت. در تمامی آزمون ها در ساعت مقرر یعنی 8 صبح شروع به آزمون دادن کردم و در زمان محاسبه تعیین شده تمام می کردم و به جز یک آزمون همیشه در پردازش اول کارنامه می گرفتم.


آیا در آزمون هاي هدف گذاري شرکت می کردید؟ آزمون هاي هدف گذاري چه تاثیري در تعادل مطالعـاتی و ساعت مطالعه شما و پیشرفت در هر آزمون داشت؟

در آزمونهای هدف گذاری شرکت می کردم و نگاه من به آن با آزمون های دیگر تفاوتی نداشت و به صورت غیرحضوری و در خانه و در روز قبل برگزاری آزمون اصلی یعنی پنجشنبه شرکت می کردم و هدف از شرکت همان اصل مقایسه و کسب تجربه آزمون بود و به همه پرسش ها در یک زمان پاسخ می دادم. در تمامی آزمون های هدف گذاری به جز یک آزمون شرکت کردم.


آیا در تابستان در آزمون ها شرکت می کردید؟

در آزمون های تابستان شرکت نداشتم.


در زمان هایی که خسته و یا نا امید بودید و یا اینکه به برنامه آزمون نرسیده بودید، آیا در آزمون ها حاضر مـی شدید؟

هرگز خسته و ناامید نشدم و هرگز اتفاق نیفتاد که به برنامه درسی نرسم.


روش مطالعه و ساعت مطالعه در عید چقدر بود؟ 

مطالعه در ایام نوروز هم تفاوتی با سایر ایام نداشت.


وضعیت درسی شما قبل از شرکت در آزمون هاي کانون چگونه بود و چقدر تغییر کرديذ ؟ 

قبل از ورود به کانون وضیعت درسی من مطلوب بود ولی شرکت در آزمون ها در حفظ و تثبیت مطالب کمکم می کرد.


براي پیشرفت کردن، با کسی مشورت کرديد و از کسی کمک گرفتید؟

برای پیشرفت و رسیدن به تراز کانونی با برادرانم مشورت می کردم و ساعات مطالعه درس زیست را افزایش دادم.


چگونه کارنامه ها را تحلیل می کردید؟ 

سعی می کردم کارنامه ها را با بررسی نقاط ضعف و پی بردن به اشتباهات در آزمون ها و مطالعه نکات آن سوالات تحلیل کنم.

برنامه راهبردی


تا چه حد با منطق برنامه راهبردي کاملا آشنا بودید؟ چگونه آن را اجرا مـی کردیـد و بـراي خودتـان شخصـی سازي می کردید؟  

با منطق برنامه راهبردی کاملا آشنا بودم. نحوه اجرای برنامه به عوامل مختلفی بستگی دارد اما من با توجه به درنظر گرفتن تایم بالای هر درس برنامه خود را تنظیم میکردم. و این برنامه ریزی تقریبا از سال یازدهم شروع به شکل گیری کرد و در سال دوازدهم با توجه به برنامه کانون به تکامل خود رسید.


آیا روش مطالعه شما در سال کنکور با سال هـاي پایـه تفـاوتی کـرد؟ چـه تفـاوتی؟  

برگزاری مجازی کلاس های مدرسه قابلیت هماهنگ کردن با برنامه های دیگران را به من داد. در پایه دوازدهم و در فرارسیدن به زمان کنکور مطالعه به صورت جدی تر و به صورت آزمون و تحلیل آن بود اما در سال های پایه مطالعه برای یادگیری قوی تر و تقویت از پایه بود.


شما شخصا به کدام دروس در تابستان اهمیت بیشتري دادید ؟

در تابستان تمرکز بر شیمی و زیست شناسی بود و بیشتر به مطالعه دوازدهم پرداختم که این مطالعه در تابستان نقش مهمی در کسب موفقیت داشت.


در دوره تابستان برنامه ریزي شما چگونـه بـود و چـه میـزان بـه برنامـه راهبردي عمل می کردید؟ 

با توجه به اینکه در هیچ آزمونی در تابستان شرکت نمی کردم. برنامه تابستان نسبتا شناور بود و با توجه به شرایط تغییر می کرد اما در حالت کلی روی دو درس شیمی و زیست دوازدهم متمرکز بودم و در کنار آن به مرور دروس عمومی می پرداختم.


در دوران دبستان هم برنامه ریزي میکرديد؟ در دوران امتحانات چگونه درس میخوانديد؟

در دوره دبستان برنامه ریزی نداشتم. در دوره امتحانات تقریبا تمام حواسم متوجه امتحان خاصی بود.


وقتی مدارس غیر حضوري شد چگونه برنامه ریزي براي درس خواندن کردید؟ 

وقتی مدارس غیر حضوری شد با توجه به نقاط ضعف و قوت و نیازها و ویژگی های فردی خود و با راهنمایی برادرانم برنامه ریزی می کردم. و تدریس استادها را در زمان اختصاص داده به آن درس می خواندم و در باب رفع اشکال با دبیران در ارتباط بودم.کارنامه و سایت


از سایت کانون در این مدت چه استفاده هایی کرديد ؟

از سایت کانون برای شرکت در آزمون و دریافت کارنامه و تحلیل آزمونها استفاده میکردم.


روز جمعه کارنامه را چه ساعتی می گرفتید ؟ و چگونه و به کدام قسمت ها بیشتر توجه می کردید؟ 

روز جمعه وقتی ساعت 4 کارنامه را دریافت می کردم به دروس پر اشتباه خود دقت می کردم و با بررسی آن سعی در جبران آن داشتم. کارنامه اشتباهات کمک فراوانی به من می کرد.


بعد از برگزاري آزمون ،آزمونها راچگونه تحلیل میکرديد؟  

بعد از آزمون سوالاتی که اشتباه زده بودم را بررسی می کردم و نکات آن را یادداشت می کردم. و مباحث مرتبط با آن را از کتاب مطالعه می کردم و نکات کلیدی را در مقاطع مختلف سال مطالعه می کردم.


در صفحه ی شخصی تان در سایت کانون کدام قسمت ها را میدیدید؟ 

از صفحه شخصی برای دریافت کارنامه و پاسخ تشریحی استفاده می کردم همچنین به نفرات برتر هر آزمون نیز سر می زدم.


از کدام ابزارهاي اطلاع رسانی استفاده می کردید؟ 

از ابزارهای اطلاع رسانی سایت کانون را بیشتر استفاده می کردم. صفحه شخصی و گفتگو با رتبه ها و دانش آموزان برتر هر آزمون را مطالعه می کردم.


شما در بررسی کارنامه ي آزمون هایتان آیا ابتدا به نقاط ضعف خود توجه می کردید یا به نقاط قوت ؟ 

در بررسی کارنامه توجه من بیشتر به رفع نقاط ضعف بود ولی هیچ گاه به نقاط قوت نیز کم توجهی نکردم و سعی در حفظ آن داشتم. در تحلیل آزمون ها بیشتر به نقاط ضعف توجه داشتم.برنامه ریزی شخصی و روش مطالعه


ساعت مطالعه خودرا طول دوره بنویسید

ساعت مطالعه من کاملا متغیر بود. در ابتدای دوره به میزان 6 ساعت در روز مطالعه مفید داشتم. اما با نزدیک شدن به کنکور آن را به 10 ساعت در روز افزایش دادم.


مهمترین ویژگـی دفتـر برنامـه ریـزي از نظـر شـما چیست؟ 

مهمترین ویژگی دفتر برنامه ریزی این بود که در دانش آموز امکان ایجاد تعادل را فراهم می کرد.


چه برنامه اي براي مطالعه دروس عمومی و اختصاصی خود داشتید؟ 

برنامه من برای مطالعه دروس عمومی و اختصاصی به این صورت بود که دروس اختصاصی را 2 برابر دروس عمومی مطالعه می کردم و دروس اختصاصی بیشتر به صورت تستی و دروس عمومی بیشتر به مطالعه کتاب درسی می پرداختم.


آیا جعبه لایتنر داشتید؟ براي کدام درس ها؟ 

از جعبه لایتنر برای دروس فارسی و عربی و یادگیری معنی لغات استفاده کردم.


برنامه ریزي شما در طول دو هفته چگونه بود؟ 

نحوه مطالعه من در هفته اول مطالعه کتاب درسی و در هفته دوم مطالعه کتاب تستی بود و در هر روز سعی داشتم مقداری به هر درس اختصاص دهم و بیشتر در هفته اول به دروس پایه و سپس به دروس دوازدهم می پرداختم.مهارت های خودتنظیمی : فراشناخت و هوش هیجانی


بهترین تراز شما در کدام درس ها بـود ؟ روش مطالعـه شـما در ایـن درس هـا چـه بـود ؟ 

بهترین تراز من در دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی بود که دلیل آن علاقه و مطالعه با دقت در مقاطع پایه بود. در این دروس مطالعه محدود به کتاب درسی نداشتم و مطالب سطح بالاتر را نیز مطالعه می کردم که سودمند بود.


در کدام درس ها پیشرفت داشتید؟ چگونه پیشرفت کردید؟

در درس زیست شناسی با افزایش ساعت مطالعه و اهمیت دادن بیشتر به آن توانستم درصد خود را بهبود بخشم که این امر با توجه به نکات سوال خیز صورت گرفت.


براي این که از حاشیه هاي کنکور و کرونا و ... به دور باشید، چه کارهایی انجام دادید؟ 

برای اینکه به حاشیه ها توجه نکنم به مطالعه دروس می پرداختم چون به خاطر کرونا تفریحات بیرون از خانه را نداشتم در خانه مطالعه می کردم و کرونا بی تاثیر بود.


الان که بیشتر اوقات در خانه هستی پدر و مادرت چقدر و چطور در درسها به تو کمک میکنند؟ 

والدین از نظر عاطفی و روانی کمک خوبی بودند و با ایجاد شرایط روحی برای من بزرگترین کمک را به من می کردند.


پدر و ماردتان درسال آخر چه کمک هاي آموزشی به شما کردند؟

خانواده ام با بررسی کارنامه ها و تراز و  کمک به بررسی اشتباه مرا یاری می دادند.


آیا درس هارا پیش خوانی میکرديد ؟ 

پیش خوانی در تابستان را با مطالعه کتاب درسی و بعضی کتاب های کمک آموزشی انجام دادم.


تعطیل شدن مدارس به خاطر کرونا چه تأثیري روي درس خواندن شما داشت؟ 

تعطیلی مدارس برای من به شخصه مفید بود چرا که مانع اتلاف وقت بسیاری می شد.
روش های مدیریت زمان


براي مدیریت زمان سر جلسه کنکور چکار کردید؟

نحوه مدیریت زمان در آزمون (ضربدر منها، زمان های نقصانی، استراتژی بازگشت، تکنیک دو خودکار در منزل)

مدیریت زمان در جلسه کنکور با توجه به زمان پیشنهادی هر درس صورت می گرفت و سعی در حفظ زمان دروس مهمی چون زیست شناسی داشتم که این موضوع را در آزمون هایی که دوران جمع بندی داشتم یاد گرفته بودم. آرامش خود را مدیون روحیه بخشی برادرانم هستم.


 آیا درسی بود که در جلسه ي کنکـور شـما را غافلگیر کرده باشد؟

در کنکور سوالاات سخت بود به خصوص در درس ریاضی کاملا واضح بود اما این اصل که سوالات سخت برای همه سخت است، مرا در بازی نگه داشت.


آیا ترتیب دفترچه سوال را رعایت کردیـد یـا تغییـر دادید؟

در کنکور ترتیب دفترچه سوال را رعایت کردم و ترتیب سوالات را تغییر ندادم و سختی درس ریاضی نیز غافلگیر کننده نبود و توانستم با کمک تجربه ای که در آزمون های کانون کسب کرده بودم آن را کنترل کنم.