معرفی کتاب آبی ریاضی و آمار 3

عرفی کتاب آبی ریاضی و آمار 3، توسط دانیال وجدانی مقدم، رتبه 92 کنکور انسانی 99، دانشجوی حقوق تهران: منبع مطالعاتی من در درس ریاضی و آمار:

معرفی کتاب آبی ریاضی و آمار 3

معرفی کتاب آبی ریاضی و آمار 3، توسط دانیال وجدانی مقدم، رتبه 92 کنکور انسانی ۹۹، دانشجوی حقوق تهران:

 منبع مطالعاتی من در درس ریاضی و آمار:

در درس ریاضی و آمار  از کتاب‌های آبی قلم چی استفاده می‌کردم. 

این کتاب جامع بود و شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بود درسنامه های مختصر و خوبی داشت. 

همچنین این که برای مباحث و موضوعات مختلف ریاضی، تست های زیادی بود که من را از استفاده سایر کتاب ها بی نیاز می کرد.

 در پایان هر فصل، یک آزمون جامع داشت که کل مطالب آن فصل را می شد با آن دوره کرد و در انتهای کتاب نیز کنکور سال قبل با جواب قرار گرفته بود.

در کل به نظر من کتاب آبی قلم چی دارای مزایای زیر است:

1. شامل تمامی سه سال دهم یازدهم و دوازدهم است.

2.برای هر مبحث، به طور جداگانه، تست های خاصی طراحی شده است.

3. دارای آزمون های جامع در پایان هر فصل است.

4. پاسخنامه جامع و کاملی دارد.

5. تست های شناسنامه دار و کنکوری زیادی دارد.

6. کنکور یک سال قبل همراه با پاسخنامه تشریحی را نیز دارا است.

5/30/2023 3:10:20 PM
Menu