نمونه سؤال ریاضی اول دبستان- تم 6 تا 10- ندا اسلامی زاده

در این مجموعه 5 سؤال ریاضی از تم‌های 6 تا 10 کتاب ریاضی اول دبستان آورده شده است.

نمونه سؤال ریاضی اول دبستان- تم 6 تا 10- ندا اسلامی زاده

کتاب ریاضی اول دبستان 25 فصل دارد که هر فصل آن یک «تِم» نامیده می‌شود.

هر تم 6 صفحه است و برای حدود یک هفته آموزش در نظر گرفته شده است.

در این مجموعه سؤال‌هایی از تم‌های 6 تا 10 بیان شده است.

در این بخش دانش اموزان باید با عدد نویسی، حل جدول شگفت انگیز 4 در 4، جمع وتفریق از روی شکل آشنا باشند.

3/25/2023 1:37:20 PM