واقعیت مجازی در چه مشاغلی کاربرد دارد؟

واقعیت مجازی چیست- چگونه کار میکند و در چه مشاغلی کاربرد دارد

واقعیت مجازی در چه مشاغلی کاربرد دارد؟

کاربرد واقعیت مجازی در مشاغل: 

 طراحی صنعتی:معمار ها,کارخانه داران و طراحان با استفاده از واقعیت مجازی ,تولیدات جدید یا طراحی ساختمان ها را بررسی میکنند. با بررسی یک طرح در دنیای مجازی,می توان مشکلات کار را پیش از انجام دادن کار واقعی مشخص کرد و از بین برد. 

 آموزش پزشکان و سربازان:ارتش برای شبیه سازی صحنه های خطرناک جنگ از واقعیت مجازی استفاده میکند و نیازی نیست جان سربازان را به خطر اندازد. هم چنین در بیمارستان ها جراحان در حال آموزش می توانند با استفاده از این فن آوری به جراحی مجازی روی نمایشگر رایانه اقدام کنند,بدون اینکه جان بیماران به خطر بیوفند.

  شبیه ساز پرواز: خلبان ها در دستگاهی به نام شبیه سازی پرواز تمرین می کنند. این دستگاه یکی از اولین شکل های واقعیت مجازی به شمار می آید.خلبان در کابین نمونه که به اندازه ی کابین واقعی خلبان است, می نشیند و تصاویری را که رایانه از دنیای بیرون تهیه کرده است,تماشا میکند. کنترل های شبیه ساز به شکل کنترل های هواپیمای واقعی عمل میکند, با اشن شبیه ساز خلبان یاد میگیرد هواپیمارا چگونه به پرواز در بیاورد بدون اینکه جانش به خطر بیوفتد.

 مریخ نوردان:مهندسان با استفاده از واقعیت مجازی به مشکلات حرکت در سطح پر دست انداز سیاره ی سرخ پی میبرند 

 اکتشافات فضایی:آژانس فضایی ناسا پیش از فرستادن آخرین مریخ نوردها به ماک اسپیریت و آپورچونیتی,در طراحی مریخ نورد از واقعیت مجازی استفاده کرد.فضانوردان نیز به منظور آماده شدن برای سفرهای فضایی از واقعیت مجازی استفاده میکنند.