گرامر زمان آینده نزدیک

درسنامه‌های آزمون 1 مرداد فایل گرامر زمان آینده نزدیک

گرامر زمان آینده نزدیک

برای نشان دادن کاری که در آینده همراه با برنامه‌ریزی قبلی انجام خواهد شد، می‌توان از زمان دیگری که زمان آینده‌ی نزدیک / آینده‌ی ارادی / آینده‌ی قصدی نامیده می‌شود، هم استفاده کرد. 

برای مطالعه مطلب فایل ضمیمه شده را دانلود کنید