پاسخ تشریحی زبان تخصصی خارج کشور 1400

پاسخ تشریحی زبان تخصصی خارج کشور پاسخ تشریحی زبان تخصصی خارج کشور 1400

پاسخ تشریحی زبان تخصصی خارج کشور 1400

پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور خارج کشور 1400 منحصراً زبان


** در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه پاسخ ها را مطالعه کنید . پیشنهاد می کنیم همه  پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه ی پاسخ ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است.**

1) محدثه مرآتی- مسئول درس زبان انگلیسی یازدهم انسانی- همیار سایت گروه منحصراٌ زبان- رتبه 61 کنکور سراسری 96- کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

2) رحمت‌الله استیری- مسئول درس زبان انگلیسی تخصصی در گروه منحصراً زبان- رتبه 206 کنکور سراسری 85- رتبه 19 کنکور ارشد- ارشد آموزش زبان دانشگاه علامه

3) سعید آقچه لو- کارشناس ارشد آموزش زبان دانشگاه علامه طباطبایی- مدرس زبان تخصصی-15 سال سابقه تدریس- ویراستار و طراح سوال زبان عمومی و تخصصی گروه آزمون 

سپیده عرب
ارسال شده توسط : سپیده عرب