پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته تجربی

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته تجربی پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته تجربی

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته تجربی

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته تجربی 


** در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه پاسخ ها را مطالعه کنید . پیشنهاد می کنیم همه  پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه ی پاسخ ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است.**

1) سپیده عرب- مدیر گروه منحصراً زبان- مسئول درس زبان انگلیسی دوازدهم- رتبه 224 کنکور سراسری 90- رتبه 24 کنکور ارشد 95- کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی- ارشد زبانشناسی

2) محدثه مرآتی- مسئول درس زبان انگلیسی یازدهم انسانی- همیار سایت گروه منحصراٌ زبان- رتبه 61 کنکور سراسری 96- کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

3) میرحسین زاهدی - طراح سوال گروه زبان انگلیسی دوازدهم و منحصرا زبان قلم چی- مولف کتاب های زبان انگلیسی قلم چی- دبیر زبان بازنشسته آموزش و پرورش و مدرس کنکور - رتبه 5 کنکور 65- فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران مرکز

6/5/2023 10:35:19 AM
Menu