پاسخ‌نامه تشریحی درس فارسی - کنکور ریاضی 1400

این مطلب پاسخ‌نامه تشریحی درس فارسی - کنکور ریاضی 1400 است.

پاسخ‌نامه تشریحی درس فارسی - کنکور ریاضی 1400

افرادی که در درس فارسی کنکور ریاضی 1400، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:

مرتضی منشاری: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی،طراح، گزینشگر آزمون‌های عمومی دوازدهم، از سال 80 با کانون همکاری دارند.مؤلف کتاب‌ در کانون فرهنگی آموزش- دبیر دبیرستان‌های کشور

حنیف افخمی: طراح سؤالات کانون مقطع دوازدهم

سعید گنج‌بخش زمانی: طراح و گزینشگر، مؤلف و دکترای ادبیات

محسن اصغری: طراح و گزینشگر آزمونهای کانون فرهنگی آموزش و مولف دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تهران دانشجوی دکتری ادبیات دانشگاه مازندران(روزانه)26 سال سابقه تدریس دبیر مدارس نمونه دولتی نواب (منطقه12)، شاهد مدرّس، سرای دانش فلسطین و حافظ(قلمچی)

کاظم کاظمی: طراح سوالات و گزینشگر کانون فرهنگی آموزش(با بیش از ۲۰ سال سابقه)کارشناس ارشد ادبیات دارای ۳۰ سال سابقه در تدربس، مولف و مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در دبیرستان های تهران