پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته ریاضی

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته ریاضی پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته ریاضی

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته ریاضی

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته ریاضی 


** در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه پاسخ ها را مطالعه کنید . پیشنهاد می کنیم همه  پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه ی پاسخ ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است.**

1) محدثه مرآتی- مسئول درس زبان انگلیسی یازدهم انسانی- همیار سایت گروه منحصراٌ زبان- رتبه 61 کنکور سراسری 96- کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

2) رحمت‌الله استیری- مسئول درس زبان انگلیسی تخصصی در گروه منحصراً زبان- رتبه 206 کنکور سراسری 85- رتبه 19 کنکور ارشد- ارشد آموزش زبان دانشگاه علامه

سپیده عرب
ارسال شده توسط : سپیده عرب
6/2/2023 7:23:23 PM
Menu