فیلم : حل و تحلیل سوال‌های کنکورریاضی 1400

فیلم : حل و تحلیل سوال‌های کنکورریاضی 1400 است. در این مطلب به حل ویدیویی سوال‌های کنکور ریاضی می‌پردازیم

فیلم : حل و تحلیل سوال‌های کنکورریاضی 1400

در مطلب زیر فیلم های مربوط به حل و تحلیل سوال های کنکور 1400 ریاضی را مشاهده می نمائید 
اساتید : 

ادبیات: میلاد حسین نژاد-احسان محسنی 

عربی: محمدصادق خادم-پرهام سامانی نژاد-ابراهیم غلامی نژاد-پیمان کشاورز صدر-مهناز صمدی-مسیح حسین نژاد

دینی: جعفر رنجبرزاده-محمود فخوری

زبان: محمد سهرابی

ریاضیات :رضا توکلی- میلاد موسوی چاشمنی- امید شیری نژاد
فیزیک :
شیمی: سعید فراهانی- سعید محسن زاده
توجه کنید فیلم حل سوال ها به تدریج اضافه می شود

فایل های ضمیمه

عربی - 26 تا 30
عربی - 31 تا 39
ریاضیات - 101
ریاضیات - 102
ریاضیات - 103
ریاضیات - 104
ریاضیات - 105
ریاضیات - 106
ریاضیات - 107
ریاضیات - 108
ریاضیات - 109
شیمی - 201
شیمی - 202
شیمی - 203
شیمی - 204
شیمی - 205
شیمی - 206
شیمی - 207
شیمی - 208
شیمی - 209
شیمی - 210
شیمی - 219
شیمی - 212
شیمی - 213
شیمی - 215
شیمی - 218
شیمی - 214
شیمی - 217
شیمی - 220
ریاضیات - 141 تا 155
فیزیک - 180
فیزیک - 179
فیزیک - 190
فیزیک - 189
فیزیک - 186
فیزیک - 185
فیزیک - 188
فیزیک - 187
ریاضیات - 111
ریاضیات - 112
ریاضیات - 113
ریاضیات - 115
ریاضیات - 122
ریاضیات - 124
عربی - 40 تا 50