پارمیدا شیرزادی رتبه 170: چگونگی دستیابی به درصد 70در درس زیست

این مطلب توسط پارمیدا شیرزادی، رتبه 170 کنکور تجربی 99، دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.

پارمیدا شیرزادی رتبه 170: چگونگی دستیابی به درصد 70در درس زیست

این مطلب توسط پارمیدا شیرزادی، رتبه 170 کنکور تجربی ۹۹، دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.

* عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

شروع مطالعه با درس خواندن یا تست زدن بستگی به بازه ای از زمان دارد که در آن قرار داریم. در طول سال تحصیلی و در زمان مطالعه و تثبیت مطالب جدید ابتدا متن کتاب درسی را بدقت مطالعه می کردم و سعی می کردم به شکل مفهومی تمام بخش ها را بخوانم و با کتاب زیست شناسی پایه دهم و یازدهم ترکیب می کردم. اما در زمان آزمون های جمع بندی (هم آزمون های جمع بندی نیم سال اول، پایه، شبیه سازکنکورسراسری و...) از روش بازیابی استفاده می کردم و ابتدا تست هایی به شکل آزمون محور میزدم تا ایرادات و بخش های فراموش شده را پیدا کنم و سپس به مطالعه دروس می پرداختم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

در روز های ابتدایی هفته متن کتاب درسی و درسنامه ها را مطالعه می کردم و مطالب را به شکل دقیق و مفهومی یاد می گرفتم سپس تست اموزشی و بدون در نظر گرفتن زمان میزدم. سپس بعد از تسلط یافتن بر دروس تست های زمان دار میزدم. به خصوص در روز های منتهی به آزمون ، آزمون های تک درس از زیست شناسی به شکل زماندار میزدم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

من پاسخنامه سوالاتی که اشتباه پاسخ داده ام و یا پاسخ نداده ام را به دقت مطالعه می کردم و همچنین سوالاتی که درست پاسخ داده ام ولی نکته خوبی داشته یا علت غلط بودن سایر گزینه ها را نمی دانستم مطالعه می کردم و نکات مهم آن را در کتاب مینوشتم.


منبع مطالعاتی من در درس زیست

از کتاب سه سطحی زیست شناسی برای هر سه سال تحصیلی استفاده می کردم و چون سوالات با سطح بالا و نکته ای دارند به عنوان منبع دوم مطالعه بعد از تسلط بر دروس استفاده می کردم. با خواندن این کتاب با نکات مهم و سوالات سطح بالاتر دروس آشنا می شدم و اعتماد به نفسم در درس زیست شناسی بیشتر میشد چون میدانستم که اکثر نکات مهم را پیدا کرده ام.

پوشش تمام نکات زیست شناسی و تعداد سوالات مناسب در سه سطح مختلف و برای گروه های  ترازی مختلف و پاسخ نامه خوب و کامل از ویژگی های این کتاب است که برای من خیلی مفید بود و در پیشرفت من در این درس سهم به سزایی داشت.

فایل های ضمیمه

پارمیدا شیرزادی رتبه 170: چگونگی دستیابی به درصد 70در درس زیست
امیرحسین عبرت بین
ارسال شده توسط : امیرحسین عبرت بین