کتاب سوالات پرتکرار امتحانی علوم چهارم دبستان

به ازای هر صفحه از کتاب درسی، 3 سؤال در این کتاب وجود دارد که نشان دهنده پوشش خوب مطالب کتاب درسی است.

کتاب سوالات پرتکرار امتحانی علوم چهارم دبستان

در کتاب سوالات پرتکرار امتحانی علوم چهارم دبستان 400 سوال پرتکرار امتحانی را در قالب 13 فصل کتاب درسی از بین برگه های امتحانی که از مدارس منتخب کشور برای ما ارسال شده اند انتخاب کرده ایم. این سوالات بر اساس سلیقه‌ی معلمان مختلف و پس از ارزیابی تیم تولید در این کتاب قرار گرفته اند.

3 سوال به ازای هر صفحه

به ازای هر صفحه از کتاب درسی، 3 سؤال در این کتاب وجود دارد که نشان دهنده پوشش خوب مطالب کتاب درسی است.

کتاب پیمانه ای

در این کتاب به ازای هر زیر موضوع یک یا دو پیمانه 5 سوالی در نظر گرفته‌ایم. تعداد پیمانه بیشتر در هر زیر موضوع نشان دهنده اهمیت آن مطلب است.  شما می توانید مطالب هر زیر موضوع را براساس پیمانه‌های آن بخوانید و این کار باعث منظم شدن درس خواندن شما می‌شود.

درسنامه

همه فصل‌ها دارای درسنامه هستند که شامل مهمترین نکات هر مبحث است. با استفاده از این درسنامه‌ها می‌توانید آموخته‌های خود را مرور کنید.

پاسخ تشریحی 

همه سوالات کتاب دارای پاسخ تشریحی هستند. داشتن پاسخ تشریحی به شما کمک می‌کند که در صورت داشتن هر گونه ابهامی در سوال به این قسمت مراجعه و رفع اشکال کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/876

3/25/2023 2:31:14 PM