کتاب مجموعه دروس چهارم دبستان

کتاب مجموعه دروس چهارم دبستان شامل درس‌های ریاضی، علوم، فارسی و نگارش فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان است.

کتاب مجموعه دروس چهارم دبستان

مجموعه دروس چهارم دبستان

کتابی که در این مقاله به شما معرفی می‌کنیم در تمام مقاطع زمانی برای دانش‌آموز قابل استفاده است. با توجّه به رعایت ترتیب صفحات کتاب درسی، هم‌زمان با تدریس معلم می‌توانید برای تکرار و تمرین بیشتر از این کتاب بهره بگیرید. با توجه به تبدیل خط به خط مفاهیم کتاب درسی به سوال، این کتاب می‌تواند منبع مناسبی برای دوران امتحانات شما نیز باشد.تیپ‌های مختلف سوالی در این کتاب نیز کاملاً مشابه با برگه‌های امتحانی دانش‌آموزان دبستانی است.

کتاب مجموعه دروس چهارم دبستان شامل درس های ریاضی، علوم، فارسی و نگارش فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان است. ویژگی های مهم این کتاب به شرح زیر است

1 –  پوشش کامل مطلب کتاب درسی:

مبنای اولیه برای تدوین کتاب، پوشش خط به خط کتاب درسی بوده است. هیچ نکته و مفهومی در دروس مختلف، در این کتاب از قلم نیفتاده است. برخی دانش‌آموزان دوست دارند که همه‌ی مفاهیم کتاب درسی را به صورت سوال در بیاورند، این کتاب کار را برای دانش‌آموزان ساده کرده و کلیه‌ی مفاهیم کتاب را به سوال تبدیل کرده است.

2 - وجود تیپ‌های مختلف سوالی :

برای پوشش دادن کل مطالب کتاب درسی و برای متنوّع‌تر شدن و جذّاب‌تر شدن کتاب از تیپ‌های مختلف سوالی برای پرسش مفاهیم استفاده شده است. سوالات جای خالی، درست و نادرست، تشریحی و تستی برای همه‌ی مباحث در نظر گرفته شده است.
3 - رعایت ترتیب صفحات کتاب درسی :

رعایت توالی آموزشی کتاب درسی، به دانش‌آموز کمک می‌کند تا بتواند با تدریس معلم برای مطالعه‌ی این کتاب پیش برود.
4 - پاسخ‌نامه‌ی تشریحی :

کلیه‌ی سوالات کتاب، دارای پاسخ تشریحی هستند، پاسخ‌نامه‌ی کامل و جامع کتاب مرجع مناسبی برای رفع اشکال سوالات این کتاب است.

5- سوالات شناسنامه‌دار :

تک تک سوالات کتاب دارای آدرس تمرین و مبحث از کتاب درسی است. وجود این آدرس به دانش آموز کمک می کند تا برای پیدا کردن مبحث سوال به راحتی به کتاب درسی مراجعه کند.
6 – روش استفاده از این کتاب نیمسال دوم :

همه ما می دانیم که شعار کانون برای نیمسال دوم ، نیمسال دوم آغازی مهم تر است. در فاصله نیمسال اول و دوم و زمانی که هنوز حجم درسها زیاد نشده اند می توانید از این کتاب برای مرور و رفع اشکال نیمسال اول نیز بهره ببرید و مطمئن باشید که همه درسها را به خوبی یاد گرفته اید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1006