رتبه قبولی‌های کانونی کنکور 99 در دانشگاه‌های فرهنگیان

در این ویژه نامه مشاهده می‌کنید برای قبولی در رشته‌ی دلخواه شما در دانشگاه فرهنگیان چه تراز و رتبه ای لازم است و دانش آموزان در سال گذشته برای قبولی دررشته دلخواه شما به چند سوال تا از 10 سوال پاسخ د

رتبه قبولی‌های کانونی کنکور 99 در دانشگاه‌های فرهنگیان

یادگار ماندگار 99  : قبولی های کانونی دانشگاه های فرهنگیان در همه رشته ها در سال  99 را در جدول زیر  مشاهده کنید.


 در این ویژه نامه مشاهده می کنید برای قبولی در رشته ی دلخواه شما در دانشگاه فرهنگیان چه تراز و رتبه ای لازم است و دانش آموزان در سال گذشته برای قبولی دررشته دلخواه شما به چند سوال تا از 10 سوال پاسخ داده اند . 


توجه داشته باشید که رشته های فرهنگیان بر اساس بومی های استان ها و محل خدمت ظرفیت بندی شده اند و جهت کسب اطلاعات بیشتر دفترچه کنکور سال 99 را مطالعه فرمایید.فایل با کیفیت قبولی های سال  99  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.