معرفی کتاب استعداد تحلیلی- هوش کلامی

این کتاب شامل 240 پرسش هوش ادبی و زبانی، 200 پرسش هوش منطقی ریاضی و 10 پرسش دقّت و تمرکز است.

معرفی کتاب استعداد تحلیلی- هوش کلامی

چنان‌که می‌دانید، گسترش کاربرد پرسش‌های استعداد تحلیلی ـ هوش‌های کلامی و غیرکلامی ـ در آزمون‌های مختلف، تا دبستان و متوسطه‌ی اول نیز رسیده است. 

در سال‌های گذشته آزمون‌های ورودی مدارس برتر از پرسش‌های تحلیلی بوده و از آن‌جا که مباحث تازه‌ای دارد، مورد توجّه آموزگاران، مشاوران، اولیا و دانش‌آموزان واقع شده است. 

مجموعه‌ی کانون نیز در دو جلد کتاب، تلاش کرده است پرسش‌های این‌چنینی را تألیف کند و در اختیار مخاطبان قرار دهد که با توجّه به فروش کتاب‌ها، می‌توان گفت در این کار موفّق نیز بوده است. 

در این مقاله، چند نکته درباره‌ی جلد هوش کلامی می‌خوانیم.

یک. این کتاب شامل ۲۴۰ پرسش هوش ادبی و زبانی، ۲۰۰ پرسش هوش منطقی ریاضی و ۱۰ پرسش دقّت و تمرکز است. علاوه بر این، چهار آزمون بیست‌سؤاله نیز در انتهای کتاب قرار گرفته است که دانش‌آموزان بتوانند دانسته‌های خود را جمع‌بندی کنند. 

دو. همه‌ی پرسش‌های کتاب تألیفی است، نه این‌که بازتولید دفترچه‌های سال‌های گذشته و یا ترجمه‌ی غالباً نادرست سؤال‌های نشریات خارجی باشد. کما این‌که به ويژه در بحث هوش ادبی و زبانی، این مورد در دیگر محصولات کمک‌آموزشی که متأسفانه نگاه بازاری دارد، بسیار دردسرساز است.

  سه. این کتاب پیمانه‌بندی‌شده است، یعنی تلاش شده است به هر مبحث به اندازه‌ی تیپ‌های پرتکرار آن توجّه شود. لذا مباحثی چون روابط واژگان و درک متن و تکمیل متن و ترتیب جمله در هوش ادبی و زبانی، و نیز مبحثی همچون الگوهای ریاضی در قسمت هوش منطقی و ریاضی، تعداد پرسش‌های بیشتری دارند. 

همچنین در این کتاب به مباحثی مثل قرابت معنایی بین ضرب‌المثل‌ها ـ و نه صرفِ معنای ضرب‌المثل‌ها ـ و تصحیح جمله و حروف ابجد در قسمت هوش دقّت و تمرکز، به شکلی منحصر به‌ فرد پرداخته شده است، به نحوی که دانش‌آموز با مطالعه‌ی این پرسش‌ها، نه صرفِ حلّ این پرسش‌ها، که به شکل کلی اندیشیدن و حلّ سؤال را یاد بگیرد.

 چهار. کتاب سؤال پرت و تکراری ندارد. فشردگی کتاب از یک طرف و توجّه به وجود تیپ‌های متفاوت پرسش‌ها از طرفی دیگر، چگالی کتاب را بالا برده است. برای مطالعه‌ی کتاب می‌توانید از هر پیمانه، سؤالات ابتدایی را آغاز کنید و تا آخرین پرسش‌ها ادامه دهید.

 پنج. این کتاب را می‌توانید در هفته‌ی پیشرو، با تخفیف بسیارمناسب از سایت کتاب کانون تهیه کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1415