پرونده‌ی هنر: نگاهی به هنر چهل‌ستون اصفهان

در هر کنار و گوشه‌ی ایران عزیز ما، بناهایی به یادگار از نیاکان ما بر جای مانده است که سرشاریِ ذوق و سلیقه‌ی هنر ایرانی و اسلامی را به تماشا می‌گذارند.

پرونده‌ی هنر: نگاهی به هنر چهل‌ستون اصفهان

در هر کنار و گوشه‌ی ایران عزیز ما، بناهایی به یادگار از نیاکان ما بر جای مانده است که سرشاریِ ذوق و سلیقه‌ی هنر ایرانی و اسلامی را به تماشا می‌گذارند. برخورداری از سواد بصری، لذت دیدن و بازدیدن عمیق‌تر این آثار را افزون می‌کند.

یکی از بی‌شمار آثار یاد شده، هنر کاخ‌سازی در دوره‌ی صفویه است. تعداد زیادی از کاخ‌های صفوی در اصفهان بر جای مانده‌اند که این شهر در زمان شاه عباس اول به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. کاخ چهل‌ستون از جمله‌ی این بناهای با ارزش تاریخی است. این کاخ از یک تالار اصلی پر از نقش و نگارهای روغنی، یک تالار مسقف باز و یک استخر بزرگ آب در جلوی آن تشکیل شده است. بازتاب چهل‌ستون در آب این استخر دیدین است.

منبع :