حیوانات مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان - 2

در این گزارش تصویری شما را با حیواناتی آشنا می‌کنیم که تحمل آن‌ها در سرما بسیار زیاد است؛ به‌گونه‌ای که می‌توانند در دمای زیر صفر به‌راحتی زندگی کنند.

حیوانات مقاوم در برابر سرمای زیاد و زیر صفر زمستان - 2

در این گزارش تصویری شما را با حیواناتی آشنا می‌کنیم که تحمل آن‌ها در سرما بسیار زیاد است؛ به‌گونه‌ای که می‌توانند در دمای زیر صفر به‌راحتی زندگی کنند و همچون برخی دیگر از گونه‌های حیوانی در خودشان کز نکنند. با هم می‌بینیم.


 اوراسیا سیاهگوش

 اوراسیا سیاهگوش

پلنگ برفی

پلنگ برفی

این گربه‌سان به‌صورت انفرادی شکار می‌کند و طعمه‌‌ی او اغلب بز کوهی است.


ببر سیبری

ببر سیبری


گراز دریایی اقیانوس آرام

گراز دریایی اقیانوس آرام


گوزن شمال

گوزن شمال

منبع :