آرامش رکنی اساسی برای موفقیت است

تزریق آرامش رکنی اساسی برای موفقیت است و باعث اعتماد بیشتر نوجوان در راستای هدف گذاری‌های صورت گرفته و نتیجه گیری بهتر میباشد.

آرامش رکنی اساسی برای موفقیت است

پدر و مادر گرامی، بارها در جلسات مشاوره ای فردی( طی بیشتر از یک دهه گذشته) از شما عزیزان پرسیدم سلامتی پسر/دختر تون مهمتره یا نمره امتحانی و نتیجه کنکور ؟ بالای 90% بدون درنگ پاسخ دادید سلامتی و شادی!

امروز خواهش می‌کنم در میدان عمل نیز به نظر خود پایبند باشیم.یک نوجوان سرحال و با نشاط،شاداب و هدفمند قطعا با همراهی و نظارت اولیای خود پله های پیشرفت و ترقی را بهتر و سریعتر بالا میرود تا نوجوانی که دغدغه اصلی او  چالش و مقایسه گاه و بی گاه و نیش و کنایه های خانواده خود است . 

در این ایام کرونایی با توجه به محدودیت های به وجود آمده ،اکثر اعضای خانواده (و اکثرمردم جهان) بی انگیزه تر از قبل و با روحیه پایین تری به فعالیت میپردازند لذا هوای بچه هایمان را بیشتر داشته باشیم و نقاط قوت آنها را دستمایه تقدیر قرار دهیم تا بتوانیم آغوش باز فرزندانمان را برای شنیدن نصیحت ها و راهکارهای جبران نقاط ضعف روبروی خود ببینیم. 

تزریق آرامش رکنی اساسی برای موفقیت است و باعث اعتماد بیشتر نوجوان در راستای هدف گذاری های صورت گرفته و نتیجه گیری بهتر میباشد و میتواند راهکاری باشد جهت آموزش بردباری و تحمل بیشتر سختی های زندگی به فرزند دلبندمان.

6/1/2023 1:47:36 PM
Menu