چگونه حافظه‌ی خود را فعال نگاه داریم؟

ممکن است شما هم با این موضوع برخورد کرده باشید که چیزهایی مهمی را که می‌خوانید، به‌زودی از خاطرتان پاک می‌شوند

چگونه حافظه‌ی خود را فعال نگاه داریم؟

ممکن است شما هم با این موضوع برخورد کرده باشید که چیزهایی مهمی را که می‌خوانید، به‌زودی از خاطرتان پاک می‌شوند یا با سرعتی که می‌خواهید، در ذهنتان ثبت نمی‌شوند. توجه به بعضی نکات مهم، از جمله داشتن تحرک کافی، داشتن خواب کافی، داشتن روابط اجتماعی مفید و تأثیرگذار و داشتن رژیم غذایی سالم، تا حد زیادی به بهبود حافظه کمک می‌کند؛ اما نکته‌های دیگری هم وجود دارند که حافظه‌ی شما را فعال نگه می‌دارند و عملکرد ذهنتان را بهبود می‌بخشند.

همیشه ذهنتان را با یادگیری نکته‌های دشوارتر درگیر کنید. از یادگیری مباحث دشوار هراسی نداشته باشید. هرچه ذهن شما با یادگیری، بیشتر سروکار داشته باشد، فعال‌تر و پربازده‌تر خواهد بود. آموزش پیشرفته همراه با عادت‌کردن به فعالیت‌های ذهنی، به حفظ حافظه‌ی افراد کمک می‌کند. اعتقاد بر این است که درگیرکردن مغز با ورزش ذهنی، فرایندهایی را فعال می‌کند که به حفظ سلول‌های مغزی منفرد و افزایش بازده عملکرد آن‌ها کمک می‌کنند و ارتباط بین آن‌ها را تحریک می‌کنند.

سعی کنید در به‌خاطرسپاری مطالب از بیشترین حواس خود بهره بگیرید. مثلاً بلندخواندن نوشته‌ها هم‌زمان شنوایی و بینایی شما را به فعالیت وامی‌دارد و مطالبی را که به این صورت به حافظه می‌سپارید، نسبت به مطالبی که فقط با چشمتان آن‌ها را دنبال می‌کنید، بیشتر در خاطرتان ثبت می‌شوند.

به مرورهای منظم و بافاصله در برنامه‌ی خود توجه کنید. وقتی مطلبی را می‌خوانید، برای اینکه ذهنتان همان لحظه مطلب را به خاطر بسپارد، آن را تحت‌فشار قرار ندهید. بپذیرید که تثبیت مطالب در ذهن فرایند زمان‌بری است و لازم است به ذهنتان فرصت بدهید تا مطالب مختلف را طبقه‌بندی کند. سعی کنید مطلبی را که خوانده‌اید، یک روز بعد، سه روز بعد، هفت‌ روز بعد و پانزده روز بعد مرور کنید یا برای مرور، فاصله‌ای مشابه مثال بیان‌شده در نظر بگیرید. بعد از آن، هر ماه یک‌ بار روزنامه‌وار آن را مرور کنید. رعایت این نظم در مرور اصلاً کار سختی نیست و به آن عادت خواهید کرد.

به خودتان ایمان داشته باشید. اعتمادبه‌نفس موجب می‌شود هنگام یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن، ذهنتان آزادتر شود و نگرانی‌تان‌ از فراموشی مطالب کمتر باشد. آرامش هنگام مطالعه به شما کمک می‌کند از بیشترین ظرفیت ذهنتان استفاده کنید. آرامش کلید اصلی برای طی‌کردن موفقیت‌آمیز مسیر رسیدن به اهداف ماست.

منبع: www.health.harvard.edu

5/29/2023 9:30:18 AM
Menu