عکس‌های شما هنرستانی‌های سخت کوش از فضای مطالعتون

ه اگه رویای خودت را نسازی دیگران استخدامت میکنند تا رویای انها را بسازی....

عکس‌های شما هنرستانی‌های سخت کوش از فضای مطالعتون

*عكس هایی از چالش میز مطالعه شما هنرستانی هاس سخت کوش*


برنده یه رویا پردازه که هیچوقت تسلیم نمیشه🌿💚😇
ارسالی از خانم یکتانقطه شروع هر موفقیتی خواستن است
ارسالی از خانم ناهید
موفقیت تنها نصیب کسانی می شود
که امروز کاری را شروع کرده اند
که دیگران تصمیم دارند از فردا آن را انجام دهند!
پس از همين امروز شروع كن...🌻
ارسالی از خانم حانیه
ارسالی از خانم حانیه🥰اگه خودت نخوای یاد بگیری کسی نمیتونه مجبورت کنه

اگه مصمم باشی یاد بگیری کسی نمیتونه متوقفت کنه

به امید خدا یکی از رتبه برتر های ۹۹

ارسالی از آقای محمد رسول طالقانیاگه رویای خودت را نسازی دیگران استخدامت میکنند تا رویای انها را بسازی....
ارسالی از خانم شیدا از بندرعباس

آدرس صفحه اینستاگرام دهم و یازدهم هنرستان کانون :kanoonir_honarestaniha@


3/30/2023 4:59:25 AM