نکاتی در مورد آزمون 26 دی دهم هنرستان

نکاتی در مورد آزمون 26 دی دهم هنرستان را مشاهده نمایید.

نکاتی در مورد آزمون 26 دی دهم هنرستان

۶ نکته‌ی مهم درباره‌ی آزمون 26 دی دهم هنرستان

آزمون 26 دی، ارزشیابی مجدد پودمان 2 (یک تیر و دو نشان)

1. آزمون 26 دی، جزء پروژه‌ی آزمون‌های ویژه است.

2. در رشته‌های پودمانی، این آزمون ارزشیابی مجدد پودمان دو است و علت آن، امتحانات پودمان دوم مدارس است که معمولاً در این زمان برگزار می‌شود. درواقع آزمونی است با یک تیر و دو نشان، یک ایستگاه جبرانی برای پودمان 2 و آمادگی مناسب برای امتحانات پودمان 2.

* شیوه‌ی ارزشیابی: هر درس شامل پنج پودمان (فصل) است كه هنرآموز باید هنرجو را در هر یك از آن‌ها به‌صورت مستقل ارزشیابی کند و در نتیجه یك نمره‌ی مستقل برای هر یك از پودمان‌ها ثبت شود.

* از آنجایی که معمولاً در هنرستان‌ها، هر پودمان در بازه‌ی زمانی حدود 45‌ روزه تدریس و ارزشیابی می‌شود، ما نیز هر سه آزمون را به یک پودمان اختصاص داده‌ایم.

در رشته‌های غیرپودمانی، در این آزمون، چهارهشتم از نیم‌سال اول پوشش داده می‌شود.

3. در طراحی سؤالات، امتحانات پایانی مدارس و همچنین کنکور سراسری در نظر گفته شده و به ویژگی‌های خاص هر رشته، توجه شده است. به‌عنوان مثال فیلم‌های داخل کتاب‌های درسی و همچنین سؤالات تصویری را که در اکثر رشته‌ها در امتحانات و کنکور مطرح می‌شوند، در نظر گرفته‌ایم.

4. از آنجایی که سهم سؤالات تمامی مقاطع هنرستان در کنکور تقریباً برابر است، پیشنهاد ما این است که با تمرکز بسیار بالا، درس‌های مقطع دهم را مطالعه کرده و جمع‌بندی کنید؛ چراکه با این کار، ضمن کاهش حجم مطالعه در سال‌های آینده، حدود 30درصد از مسیر کنکور را نیز پیموده‌اید.

5. با توجه به زمان ارزشیابی پودمان 2، پیشنهاد ما این است که برای آشنایی با نمونه‌سؤالات پودمان‌‌های مختلف کتاب درسی، از کتاب‌های جامع کانون استفاده کنید: کتاب جامع تخصصی، کتاب جامع ریاضی 1، کتاب جامع فیزیک، کتاب جامع شیمی. همچنین برای یادگیری و مرور سریع می‌توانید از فلش‌کارت‌های کانون بهره ببرید.

6. کانون در تاریخ‌های 5 و 12 دی‌ماه، برای دانش‌آموزان کانونی و غیرکانونی آزمون هدیه در نظر گرفته است.

آزمون‌های هدیه از درس‌های فارسی، دین‌وزندگی، زبان، عربی و ریاضی است که هر درس 10 سؤال و درمجموع 50 سؤال برای این آزمون در نظر گرفته شده است. هدف از این آزمون‌ها جمع‌بندی نیم‌سال اول است. این آزمون‌ها برای کانونی‌ها و غیرکانونی‌ها رایگان است.

سعید کمالو، مدیر گروه آزمون دهم و یازدهم هنرستان کانون


4/2/2023 9:39:14 AM