فراشناخت در مسیر یادگیری چه دستاوردهایی دارد؟

توانایی تفکر درباره‌ی فکرکردن، تعریف ساده و صریحی از حیطه‌ی فراشناخت است و چگونگی رسیدن به شناخت، موضوعی است که در حوزه‌ی فراشناخت اتفاق می‌افتد.

فراشناخت در مسیر یادگیری چه دستاوردهایی دارد؟

توانایی تفکر درباره‌ی فکرکردن، تعریف ساده و صریحی از حیطه‌ی فراشناخت است و چگونگی رسیدن به شناخت، موضوعی است که در حوزه‌ی فراشناخت اتفاق می‌افتد. بدون تردید، رسیدن به مهارت‌های فراشناختی دستاوردهای مهمی را در فرایند یادگیری دانش‌آموزان به وجود می‌آورد. در این راه، معلمان و مربیان آموزشی نقش مهمی را ایفا خواهند کرد. توجه به پیشنهادهای زیر حرکت در این مسیر را هموارتر می‌کند.

1. هر زمانی که ممکن است، به دانش‌آموزان اجازه دهید آنچه را خودشان می‌خواهند، بخوانند و موضوعاتی را که می‌خواهند اطلاعات بیشتری درباره‌ی آن‌ها کسب کنند، خودشان انتخاب کنند. هنگامی که واقعاً با علاقه و مطابق تشخیص خودشان، مطلبی را برای یادگیری انتخاب می‌کنند، انگیزه‌ی بسیار بیشتری برای مطالعه و آموزش خواهند داشت.

2. به دنبال فرصت‌هایی برای بحث و استفاده از فراشناخت در میان موضوعات اصلی و درس‌های مختلف بگردید تا دانش‌آموزان بتوانند آن را برای بیشترین میزان یادگیری به کار ببندند. از مثال‌های موجود در دنیای واقعی استفاده کنید و آن‌ها را با موضوعات آموزشی پیوند دهید.

3. راهبردهای فراشناختی را در قالب مدل ارائه کنید. به دنبال راهکارهایی باشید تا شناساندن این حوزه را به شکل ساده‌تری برای دانش‌آموزان پیش ببرید. مدل «تحلیل اشتباه» راهکار مناسبی برای تسلط دانش‌آموز بر مهارت‌های فراشناختی است. دانش‌آموزان باید بدانند اشتباهات بخش مهم فرایند یادگیری است و تا اشتباهی رخ ندهد، یادگیری کامل نمی‌شود. هنگام روبه‌روشدن با اشتباهات، به‌جای احساس بد و استرس، به استقبال تحلیل آن بروند و از راهبردهای مناسب برای حل آن استفاده کنند.

منبع:www.edutopia.org

6/10/2023 5:10:19 AM
Menu