معرفی کتاب کار فارسی هفتم

کتاب کار فارسی سال هفتم کانون، یکی از منظّم‌ترین و کامل‌ترین کتاب‌های کمک‌آموزشی درس فارسی در دوره متوسّطه اوّل است.

معرفی کتاب کار فارسی هفتم

کتاب کار فارسی سال هفتم کانون

کتاب کار فارسی سال هفتم کانون، یکی از منظّم‌ترین و کامل‌ترین کتاب‌های کمک‌آموزشی درس فارسی در دوره‌ متوسّطه‌ اوّل است. 

هر درس از این کتاب ابتدا «سه نکته‌ی آموزشی» بیان می‌کند که به دانش‌های ادبی و زبانی می‌پردازد. هر نکته نیز «پنج پرسش» برای تکمیل گیرایی شما دارد. سپس «پرسش‌های تشریحی» مربوط به مباحث واژگان، املا، تاریخ ادبیات، سایر دانش‌های متن و فهم متن، به همین ترتیب، در کتاب آمده است. پس از این پرسش‌ها، «پرسش‌های تستی» قرار دارد و در نهایت، «پرسش‌های املا» که با دو شیوه‌ی تقریری و غیرتقریری می‌توان از آن استفاده کرد و «موضوعات انشا» در هر درس آمده است. «پاسخ تشریحی» پرسش‌های کتاب نیز در کتابچه‌ای جداگانه چاپ شده است. در انتهای نیم‌سا‌ل‌ها نیز «آزمون‌های مشابه امتحانات مدارس» قرار گرفته است که می‌توانید با استفاده از آن‌ها خود را برای امتحان پایان نیمسال آماده کنید.

6/3/2023 4:25:05 AM
Menu