معرفی کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی دوم دبستان

با توجه به نزدیک شدن به ارزیابی‌های پایان نیم‌سال اول، کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی دوم دبستان را در این مجموعه معرفی کردیم.

معرفی کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی دوم دبستان

کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی


با توجه به نزدیک شدن به ارزیابی‌ها در مدارس، جمع بندی و تسلط بر مباحث اهمیت ویژه‌ای دارد.کتاب سؤال های پرتکرار امتحانی کتابی است که دقیقاً متناسب با همین هدف طراحی شده است. در طراحی این کتاب برگه‌های امتحانی که آموزگاران محترم در سراسر کشور در امتحان‌های خود طرح کرده‌اند جمع آوری می‌شود و پس از بررسی، برگه‌هایی برای استفاده در کتاب منتخب می‌شود. سؤالات این برگه‌ها دسته بندی شده و به تفکیک فصل و موضوع دسته بندی می‌شوند و سؤال‌هایی که توسط دبیران بیش‌تری مطرح شده دراین کتاب آورده شده است.

350 سؤال در بسته‌های مطالعاتی 10 تایی و 5 تایی با این هدف که بتوانید برای مطالعه خود برنامه‌ریزی کنید و زمان را مدیریت کنید.

درس‌نامه: قبل از هر موضوع درس‌نامه‌ای آموزشی مطرح شده تا با خواندن درس‌نامه بتوانید به سؤال ها پاسخ دهید.

سؤالات صفحات زوج: در صفحاتی که شماره آن‌ها زوج است سؤال هایی مطرح شده که پاسخ تشریحی کامل آن‌ها در انتهای کتاب آمده است.

سؤالات صفحات فرد:درصفحاتی که شماره آن ها فرد است سؤال هایی مشابه سؤالات صفحات زوج مطرح شده با این تفاوت که این سؤالات پاسخ نامه تشریحی ندارند.

آزمون دوره ای: در انتهای هر فصل یک آزمون دوره ای از فصل آورده شده تا بتوانید در انتها میزان یادگیری خود را بسنجید.

آزمون جامع: در پایان سؤالات کتاب، 4 دوره آزمون جامع نیم‌سال اول و پایان سال درج شده تا قبل از ارزیابی‌های نیم‌سال اول و پایان سال آن ها را حل کنید و از یادگیری خود مطمئن شوید.

آدرس از کتاب درسی:در ابتدای هر موضوع آدرس صفحات از کتاب درسی درج شده تا در صورت نیاز بتوانید به مطالب در کتاب درسی مراجعه کنید.

این کتاب به شما کمک می‌کند تا برای ارزیابی‌های مدرسه آماده شوید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/186

3/25/2023 3:27:38 PM