برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 16 آبان)

توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره‌ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 16 آبان)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 16 آبان , چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده است و تراز آزمون 16 آبان بالای 6000 باشد و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته یا میانگین تراز تابستان امسال آن ها بالای 5500 باشد.


توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول و دوم همه گروه ها می باشد.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

بقیه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

6/5/2023 9:30:26 AM
Menu