برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 7 فروردین)

توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره‌ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 7 فروردین)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 7 فروردین , چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده است و تراز آزمون 7 فروردین بالای 6000 باشد و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته یا میانگین تراز امسال آن ها ( بدون تابستان ) بالای 5500 باشد.

اسامی دانش آموزانی که فقط در 1 آزمون شرکت داشته اند در این لیست درج نمی شود.


توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول همه گروه ها می باشد.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

بقیه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

6/5/2023 9:29:33 PM
Menu