برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 2 آبان)

توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره‌ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر شما (آزمون 2 آبان)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 2 آبان , چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده است و تراز آزمون 2 آبان بالای 6000 باشد و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته یا میانگین تراز تابستان امسال آن ها بالای 5500 باشد.


توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول و دوم همه گروه ها می باشد.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

بقیه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

6/5/2023 10:40:26 AM
Menu