بررسی آثار رامبرانت - دوازدهم گرافیک هنرستان

بزرگترین نقاش هلندی و یکی از بزگترین نقاشان تمامی تاریخ، رامبرانت وان راین است.

بررسی آثار رامبرانت - دوازدهم گرافیک هنرستان
  • طراحی

در کتاب های طراحی 1 و 2 هنرستان، بسیاری از هنرمندان معرفی و آثار متعددی از آن ها قرار داده شده است. 

دسته ای از سوالات طراحی، در آزمون ها و کنکور به صورت 《هنرمند اثر مقابل کیست و با چه تکنیکی کار شده است؟》و نمونه های مشابه آن طرح می شود.

شما با حفظ کردن تصاویر طراحی، خالق اثر، تکنیک و ویژگی های آن ها میتوانید به این دسته از سوال ها پاسخ دهید.

بزرگترین نقاش هلندی و یکی از بزگترین نقاشان تمامی تاریخ، رامبرانت وان راین است. در فایل قرار داده شده طراحی های وی و ویژگی های آن ها به صورت خلاصه قرار داده شده است.

همچنین نکاتی کلی درباره ویژگی های آثار رامبرانت ذکر شده است که با دانستن آن ها می توانید آثار وی را از دیگر هنرمندان تشخیص دهید.

منبع :