کنکور99هنرستان-رویکرد طراحان نسبت به قبل-الزامات محیط کار

بر خلاف سال پیش اکثر سوالات به صورت شایستگی محور طراحی شده اند.

کنکور99هنرستان-رویکرد طراحان نسبت به قبل-الزامات محیط کار

         * در فایل قرار داده شده، رویکرد و گرایش طراحان کنکور 99 نسبت به قبل در درس الزامات محیط کار مورد بررسی قرار گرفته است. این مطلب توسط خانم مهسا پیران، رتبه 3 کنکور 98، با توجه به بازخورد های هنرجویانی که در کنکور فنی سال 99 شرکت کرده اند، تهیه شده است. همچنین توصیه هایی در رابطه با چگونگی درس خواندن برای هنرجویان ارائه داده شده است.