تغییرات و تازه‌های انتخاب رشته‌ی امسال (کنکور 1399)

دانش آموزان و مشاوران گرامی؛ لطفا سایر نکات و تغییرات مهم را در قسمت کامنت‌ها (با ذکر مرجع) بنویسید تا به تدریج به متن اصلی

تغییرات و تازه‌های انتخاب رشته‌ی امسال (کنکور 1399)

دانش آموزان و مشاوران گرامی؛ لطفا سایر نکات و تغییرات مهم را در قسمت کامنت ها (با ذکر مرجع) بنویسید تا به تدریج به متن اصلی ، اضافه گردد.

ضمناٌ سوالات خود را در قسمت کامنت ها بنویسید تا مشاوران و سایر دانش آموزان پاسخ دهند.

برای اینکه بدانید با رتبه ای که دارید چه رشته ای می توانید قبول شوید ، به نرم افزار رایگان انتخاب رشته ، جدول های مهم انتخاب رشته و یادگار ماندگار مراجعه کنید.


1-اضافه شدن عنوان «شهریه پرداز» در بعضی رشته ها و دانشگاه ها و حذف عناوین «مازاد» و «پردیس خودگردان»

2- قرارداشتن دوره مجازی فقط در دانشگاه های غیرانتفاعی و حذف دوره مجازی از بقیه دانشگاه ها

3- تغییر دانشگاه مطهری از دولتی به غیرانتفاعی (البته برای قبول شدگان در این دانشگاه ، تحصیل همانند دانشگاه های دولتی ، رایگان می باشد)

4- اضافه شدن دانشگاه غیرانتفاعی عدالت در شهر تهران در رشته انسانی

5- امسال در گروه انسانی رشته های پردیس های خودگردان و شهریه پرداز وجود ندارد.

6- امسال  دوره خودگردان در شهر تهران و در رشته ریاضی ، فقط در دانشگاه های شریف و امیر کبیر ارائه شده است.

7- اضافه شدن رشته مهندسی بهداشت حرفه ای برای گروه ریاضی در دانشگاه های علوم پزشکی و به صورت شهریه پرداز

8- اضافه شدن رشته پزشکی برای گروه تجربی در دانشگاه شاهد و به صورت شهریه پرداز

9- اضافه شدن رشته دامپزشکی برای گروه تجربی در دانشگاه شیراز و به صورت دوره خودگردان

10- اضافه شدن رشته آموزش علوم تجربی در دانشگاه فرهنگیان برای گروه تجربی

11- افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان از 22 سال به 24 سال

12- افزایش ظرفیت (تعداد) پذیرش دختران در رشته تجربی در دانشگاه های ارتش و بقیه الله ، نسبت به سال های گذشته

13- ارائه رشته های خودگردان در دانشگاه شریف با محل تحصیل تهران برای گروه تجربی در رشته شیمی

14- انتخاب رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد همراه با انتخاب رشته دانشگاه سراسری (لیست رشته ها در صفحات 96 و 97 دفترچه)

15- افزایش مهلت انصراف (تا اردیبهشت 1400) از دوره های روزانه برای شرکت مجدد در کنکور 1400

16- امکان مجدد ثبت نام  و انتخاب رشته های فرهنگیان برای کسانی که قبلا در این مجموعه رشته ها ، ثبت نام نکرده بودند.

17- امکان مجدد انتخاب رشته تربیت بدنی در دوره روزانه برای کسانی که در آزمون عملی شرکت کرده اما در کارنامه ، مجاز به انتخاب رشته روزانه نشده اند.

2/3/2023 4:21:16 PM