بررسی آثار وان گوگ - دوازدهم گرافیک هنرستان

ونسان وان گوگ، نقاش و طراح هلندی قرن نوزدهم است. وی پیرو مکتب امپرسیونیسم است.

بررسی آثار وان گوگ - دوازدهم گرافیک هنرستان
  • طراحی

در کتاب های طراحی 1 و 2 هنرستان، بسیاری از هنرمندان معرفی و آثار متعددی از آن ها قرار داده شده است. 

دسته ای از سوالات طراحی، در آزمون ها و کنکور به صورت 《هنرمند اثر مقابل کیست و با چه تکنیکی کار شده است؟》و نمونه های مشابه آن طرح می شود.

شما با حفظ کردن تصاویر طراحی، خالق اثر، تکنیک و ویژگی های آن ها میتوانید به این دسته از سوال ها پاسخ دهید.

وینست وان گوگ، نقاش و طراح هلندی قرن 19 میلادی است. در فایل قرار داده شده طراحی های وی و ویژگی های آن ها به صورت خلاصه قرار داده شده است.

همچنین نکاتی کلی درباره ویژگی های آثار ونگوگ ذکر شده است که با دانستن آن ها می توانید آثار وی را از دیگر هنرمندان تشخیص دهید.

منبع :