جدول هایی مهم برای انتخاب رشته (ویرایش اول)

جدول‌های زیر ، حاوی اطلاعات رتبه‌های کشوری دانش آموزان کانونی در کنکور 1398 می‌باشد. در هر رشته و دانشگاه مشخص شده است که جارک پایین رتبه‌های کشوری قبول شدگان کانونی

جدول هایی مهم برای انتخاب رشته (ویرایش اول)

جدول های زیر ، حاوی اطلاعات رتبه های کشوری دانش آموزان کانونی در کنکور 1398 می باشد. در این جدول در ستون اول ، نام دانشگاه ها ، به تفکیک استان و شهرهای مختلف آمده است و در ردیف اول نیز اطلاعات رشته ها ذکر شده است. در هرکدام از خانه ها نیز چارک پایین رتبه های کشوری درج شده است. منظور از چارک پایین رتبه های کشوری این است که اگر مثلا در رشته ای 100 نفر قبولی دانش آموزان کانونی داشته ایم رتبه کشوری نفر 75 ام چه مقدار بوده است.

هم چنین به هرکدام از خانه ها یک رنگ اختصاص داده ایم. این رنگ با توجه به میانگین تراز قبول شدگان آن رشته در آزمون های کانون به دست آمده است.

شما می توانید از هم اکنون و قبل از اعلام رتبه های کنکور ، هم با استفاده از رتبه کشوری و هم با استفاده از رنگ های تراز ، انتخاب رشته خود را آغاز نمایید.

برای گروه های ریاضی و انسانی 1 جدول و برای گروه تجربی 3 جدول از قسمت فایل های ضمیمه قابل دریافت می باشد. هم چنین برای هر گروه ، یک جدول تبدیل رتبه کشوری به رتبه منطقه ای تهیه شده است. اگر می خواهید بدانید هر رتبه کشوری معادل چه رتبه ی منطقه ای می باشد می توانید از این جدول استفاده کنید.

ضمناٌ در نسخه های بعدی همین جدول ها با رتبه های مناطق تهیه شده و در اختیار شما قرار می گیرد.


3/25/2023 11:25:58 PM