نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

با مراجعه به صفحه انتخاب رشته کنکور می‌توانید با کمک نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری ، لیست رشته‌های مورد نظر خود را به صورت مجازی مشاهده کنید .

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور


با مراجعه به صفحه انتخاب رشته کنکور   می توانید با کمک نرم افزار انتخاب رشته سراسری  ، لیست رشته های مورد نظر خود را مشاهده کنید .

این نرم افزار براساس اطلاعات قبولی های کانونی در سال قبل لیست رشته ها را ارائه می کند. 


برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور برروی گروه مورد نظر کلیک کنید: