کلیدها، تحلیل‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 99 هنرستان

سوالات کنکور سراسری 99 هنرستان، توسط همکاران بخش علمی گروه هنرستان کانون قلم‌چی پاسخ داده شده و کلیدها، پاسخ‌های تشریحی و تحلیل سوالات کنکور در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

کلیدها، تحلیل‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 99 هنرستان

کنکور سراسری فنی و حرفه‌ای (کنکور هنرستانی‌ها) در تاریخ چهاردهم شهریور ماه 1399 در 9 رشته برگزار می‌شود. سوالات کنکور سراسری 99 هنرستان، توسط همکاران بخش علمی گروه هنرستان کانون قلم‌چی پاسخ داده شده و کلیدها، پاسخ‌های تشریحی و تحلیل سوالات کنکور در همین صفحه قرار خواهد گرفت.


این صفحه به طور مرتب به‌روز رسانی می‌شود.


دفترچه سوالات کنکور 99 هنرستان را پس از انتشار توسط سازمان سنجش، می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید:


دانلود دفترچه سوالات کنکور از سایت سازمان سنجش


جدول زیر ، عنوان درس‌های رشته‌های مختلف در کنکور 99 را نشان می‌دهد.

کلیدها، پاسخ‌های تشریحی و تحلیل‌های ارائه شده توسط گروه علمی کانون، پس از ارائه دفترچه‌های کنکور توسط سازمان سنجش، در این جدول معرفی می‌شوند. 

گروه درسینام درستعداد سوالنام نویسنده پاسخکلیدپاسخ تشریحیتحلیل
عمومیفارسی 310    
عربی 310    
دینی 310    
زبان انگلیسی 1 و 210    
شایستگی پایهریاضی 1 و 2
رشته‌های کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی، مکانیک خودرو، تربیت بدنی
10    
ریاضی 1 و 2
رشته‌های معماری، حسابداری، گرافیک، صنایع غذایی
12    
ریاضی 3
رشته‌های کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی، مکانیک خودرو
5    
فیزیک
رشته‌های کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی، مکانیک خودرو
10    
فیزیک
رشته‌های معماری، گرافیک حسابداری
12    
فیزیک
رشته‌ تربیت بدنی
7    
شیمی
رشته‌های کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی، مکانیک خودرو، صنایع غذایی
10    
شیمی
رشته‌های معماری، گرافیک حسابداری
11    
شیمی
رشته تربیت بدنی
8    
زیست شناسی
رشته تربیت بدنی
10    
زیست شناسی
رشته صنایع غذایی
13    
شایستگی غیر فنیالزامات محیط کار5    
مدیریت تولید
رشته‌های مکانیک خودرو، گرافیک، حسابداری، صنایع غذایی
5    
کاربرد فناوری‌های نوین
کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی، معماری، تربیت بدنی
5    
کارگاه نوآوری و کارآفرینی5    
اخلاق حرفه‌ای5    
شایستگی فنیکامپیوتر65    
حسابداری65    
الکتروتکنیک65    
تربیت بدنی65    
گرافیک65    
معماری65    
مکانیک خودرو65    
تاسیسات مکانیکی65    
صنایع غذایی65    
5/28/2023 1:32:58 PM