معما، رمز گوشی فرنوش (2)- میلاد منصوری

برای اینکه از قسمت اول معما مطلع شوید به مطلب «رمز گوشی فرنوش چه عددی است؟» در سایت مراجعه کنید.

معما، رمز گوشی فرنوش (2)- میلاد منصوری

سلام به دانش‌آموزای عزیز و باهوش
اگر معمای رمز گوشی فرنوش را که دو روز پیش روی سایت قرار دادیم خوندید، حالا بیاید ببینید می‌تونید جواب این سؤال رو پیدا کنید:

«
در معمای فرنوش و آیدا، فرض کنید که در موبایل بشود یک بار هم رمز اشتباه زد، چقدر احتمال دارد آیدا بعد از اینکه مجموع ارقام را فهمید، رمز گوشی فرنوش را باز کند؟»

6/10/2023 3:43:06 AM
Menu