میزان پوشش کتاب‌های درسی در کنکور کاردانی پیوسته فنی 1399

سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه‌ای، میزان پوشش کتاب‌های درسی در آزمون ورودی دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای سال 1399 را اعلام کرد.

میزان پوشش کتاب‌های درسی در کنکور کاردانی پیوسته فنی 1399

سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه‌ای، میزان پوشش کتاب‌های درسی در آزمون ورودی دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای سال 1399 را اعلام کرد. (متن اطلاعیه)

بر اساس این اطلاعیه، درس‌های پایه‌های دهم و یازدهمهنرستان به طور کامل مورد آزمون قرار می‌گیرند ولی در مورد درس‌های دوازدهم هنرستان با توجه به این که آموزش آن‌ها در سطح مدارس کشور ممکن است به طور کامل انجام نشده باشد، فقط 80 درصد از هر کتاب‌ (یا پودمان‌های 1 تا 3 در درس‌های پودمانی) مبنای طرح سوال خواهد بود. 

جدول زیر جزییات کامل پوشش کتاب‌های درسی در کنکور 99 را نشان می‌دهد:

با توجه به جدول بالا، میزان پوشش کتاب‌های درسی عمومی دوازدهم هنرستان و درس‌های اختصاصی رشته‌های گرافیک و معماری دوازدهم هنرستان بر مبنای 80 درصد کتاب‌ها را در لینک زیر ببینید: 


تغییرات برنامه‌های راهبردی آزمون‌های جامع دوازدهم هنرستان


چند نکته مهم:

1- درس زیست‌شناسی فقط مربوط به دو رشته تربیت‌بدنی و صنایع غذایی است.

2- درس ریاضی 3 فقط مربوط به چهار رشته کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو است. 

3- درس مدیریت تولید فقط مربوط به رشته‌های مکانیک خودرو، گرافیک، حسابداری و صنایع غذایی است.

4- درس کاربرد فناوری‌های نوین فقط مربوط به رشته‌های کامپیوتر، الکتروتکنیک، تاسیسات مکانیکی، معماری و تربیت بدنی است. 

5- درس شیمی در پایه دهم یا یازدهم تدریس می‌شود و فقط در رشته تربیت بدنی، این درس در پایه دوازدهم تدریس می‌شود. بنابراین قاعدتاً مانند درس‌های دیگر پایه دوازدهم باید فقط پودمان‌های 1 تا 3 این درس در رشته تربیت بدنی مبنای طرح سوال در کنکور باشد.

2/3/2023 4:33:44 PM