برترین‌های زیست شناسی در شهر و مقطع شما (آزمون 6 تیر 99)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده است که در آزمون 6 تیر نمره‌ی زیست آنها بیش از 60 درصد است.

برترین‌های زیست شناسی در شهر و مقطع شما (آزمون 6 تیر 99)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده است که در آزمون 6 تیر نمره ی زیست شناسی آنها بیش از 60 درصد است.

این جدول ابتدا بر اساس نام شهر و سپس بر اساس میانگین درصد دانش آموزان مرتب شده است.

توجه داشته باشید که این اسامی مربوط به پردازش اول و دوم آزمون 6 تیر می باشد.


در صورتی که در یکی از پایه ها نمره دانش آموز کمتر از 60 درصد باشد درصد درج نشده است.توجه کنید که این کارنامه , کارنامه بسیار موثر و مفیدی برای هدفگذاری و برنامه ریزی شما برای دوران جمع بندی است.با مقایسه درصد های خود در 3 پایه ی متفاوت (دهم , یازدهم , دوازدهم) می توانید تشخیص دهید که روی کدام پایه ها باید بیشتر تمرکز کنید و این یک امتیاز ویژه برای دانش آموزانی است که در آزمون های دوقلو ( 23 خرداد و 6 تیر ) شرکت می کنند.


لیست دانش آموزان برتر در همه گروه ها را در قسمت فایل های ضمیمه پایین مطلب دانلود کنید.

لیست نفرات برتر سایر درس ها:

6/2/2023 7:53:08 PM
Menu