برترین‌های فیزیک در شهر و مقطع شما (آزمون 23 خرداد 99)

در ای این جدول ابتدا بر اساس نام شهر و سپس بر اساس میانگین درصد دانش آموزان مرتب شده است. لیست دانش آ

برترین‌های فیزیک در شهر و مقطع شما (آزمون 23 خرداد 99)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده است که در آزمون 23 خرداد نمره ی فیزیک آنها بیش از 60 درصد  است.

این جدول ابتدا بر اساس نام شهر و سپس بر اساس میانگین درصد دانش آموزان مرتب شده است.


در صورتی که در یکی از پایه ها نمره دانش آموز کمتر از 60 درصد باشد درصد درج نشده است.توجه کنید که این کارنامه , کارنامه بسیار موثر و مفیدی برای هدفگذاری و برنامه ریزی شما برای دوران جمع بندی است.با مقایسه درصد های خود در 3 پایه ی متفاوت (دهم , یازدهم , دوازدهم) می توانید تشخیص دهید که روی کدام پایه ها باید بیشتر تمرکز کنید و این یک امتیاز ویژه برای دانش آموزانی است که در آزمون های دوقلو ( 23 خرداد و 6 تیر ) شرکت می کنند.


لیست نفرات برتر سایر درس ها:

فیزیک

شیمی

لیست دانش آموزان برتر در همه گروه ها را در قسمت فایل های ضمیمه پایین مطلب دانلود کنید.

5/30/2023 10:28:18 AM
Menu