دانش آموزان برتر درس‌های آزمون‌های حضوری و غیرحضوری(کنکوری ها)

برترین‌های هر درس در آزمون‌های حضوری + آزمون‌های غیرحضوری

دانش آموزان برتر درس‌های آزمون‌های حضوری و غیرحضوری(کنکوری ها)

در فایل های زیر جمع بندی امسال حضور دانش آموزان کانون در درس های مختلف ارائه می شود.

هر جدول به 2 قسمت تقسیم می شود :

برترین های هر درس در آزمون های حضوری + آزمون های غیرحضوری

توجه : تعداد کمی از برتر ها هستند که در آزمون های غیرحضوری شرکت نکرده اند و همچنین تعداد کمتری از دانش آموزان برتر هستند که در آزمون های حضوری شرکت نکرده اند.

در هر درس دانش آموزانی به عنوان برتر در نظرگرفته می شوند که حداقل 5 بار در آزمون های حضوری یا غیرحضوری درصد بالای 60 کسب کرده اند.

تذکر : درصد بالای 60 ( نمره ی 6 از 10 ) تراز بالای 6000 به دست می آورند. به همین دلیل معیار را برای تشخیص برتر نمره ی 6 از 10 با میانگین 60 درصد قرار داده ایم.


مناطق 1 و 2 و 3 کنکور :

برای آنکه از وضعیت رتبه های برتر به تفکیک منطقه 1 و 2 و 3 بیشتر آشنا شوید , جدول ها را به تفکیک 3 منطقه ارائه کرده ایم.

منطقه ی 1 کنکور : شامل شهر های اصفهان , تبریز , تهران , شیراز , مشهد

منطقه ی 2 کنکور: شامل شهر های بزرگ

منطقه ی 3 کنکور: شامل شهر های کوچک و روستا ها

در رشته هایی مانند دوازدهم تجربی به دلیل زیاد بودن برترها , علاوه بر تفکیک منطقه , اسامی برترها به تفکیک دختر و پسر در 2 جدول جداگانه درج کرده ایم.

تذکر: در صورتی که فکر می کنید واجد شرایط برترهای هر درس هستید و نام شما در جدول درج نشده است ابتدا تمامی اسامی شهر خود را با دقت بررسی کنید و اگر نام شما نبود با صفحه شخصی در زیر همین مطلب پیام بگذارید.در صورتی که با نام کاربری و بدون صفحه شخصی پیام بگذارید امکان بررسی وجود ندارد.


سایر نفرات برتر :

نفرات برتر درس های دهم و یازدهم 


برترین های سایر درس ها به تدریج به فایل های ضمیمه اضافه می شود.

5/30/2023 12:09:50 PM
Menu