تاریخ آزمون‌های پیشروی رشته معارف مقطع یازدهم

آزمون‌های جدید و فوق‌العاده برای یازدهمی‌های رشته علوم و معارف اسلامی

تاریخ آزمون‌های پیشروی رشته معارف مقطع یازدهم

تاریخ آزمون‌های پیشروی یازدهم علوم و معارف اسلامی

تاریخ آزمون

پیشروی آزمون

19 اردیبهشت (آزمون هدیه)

دفترچه اول (مبحث 2 هشتم قبل از دوهشتم پایانی نیم‌سال دوم)

دفترچه دوم (مبحث 2 هشتم پایانی نیم‌سال دوم)

26 اردیبهشت

دفترچه مشترک: از ابتدای نیم سال دوم یازدهم تا قبل از 20 درصد پایانی کتاب

دفترچه غیرمشترک:20درصد پایانی کتاب

2 خرداد

کل کتاب

9 خرداد

دفترچه اول و مشترک: 80 درصد کتاب یازدهم از ابتدا

دفترچه دوم و غیرمشترک: 20 درصد پایانی کتاب یازدهم

23 خرداد

کل کتاب

6 تیر

کل کتاب


برنامه و پیشروی آزمون 19 اردیبهشت
آزمون 26 اردیبهشتبرنامه 2 خرداد مشترک با انسانی و معارف فقط درس تاریخ تغییری داریدبرنامه 9 خرداد مختص گروه خودتان


3/30/2023 5:42:21 AM